Může v Litvě nosit Ježíš džíny?

V reakci na omezení svobody projevu v průběhu reklamní kampaně oděvní linie, podal Human Rights Monitoring Institute jménem návrháře stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

Human Rights Monitoring Institute podal v zájmu návrháře Robertase Kalinkinase stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva* jako reakci na omezení svobody projevu v průběhu reklamní kampaně oděvní linie z podzimu 2012.

Reklamní plakáty esteticky zobrazovali atraktivního mladého muže oblečeného v linii od pana Kalinkinase s vrtavými slogany: "Ježíši, jaké máš kalhoty!", "Drahá Marie, jaké šaty!" a "Ježíši, Marie, co to máte na sobě!". Nicméně, na podzim roku 2012, Státní ne-potravinářská inspekce prohlásila, že výše uvedené reklamy používají náboženské symboly neuctivým a nevhodným způsobem, a jako takové by mohly být vnímány jako urážka veřejné důstojnosti a integrity. S ohledem na tyto závěry, Státní úřad pro ochranu spotřebitele rozhodl, že reklama narušuje veřejnou morálku a ustanovení Zákona o reklamě a uložil pokutu ve výši 2000 Lt.

Protichůdná interpretace Zákona o reklamě

Podle právníka HRMI Karolise Liutkevičiuse, tento trest spolu s rozporuplnou interpretací zákona o reklamě, nepřiměřeně omezuje svobodu projevu umělců i podnikatelů. "Zákon o reklamě zakazuje podněcování k náboženské nenávisti, ale ne používání náboženských symbolů. V reklamní kampani oděvní linie Robertase Kalinkinase nebyly použity žádné obrázky zesměšňující náboženství, jeho představitele nebo věřící, žádné slogany nebo jiné reklamní nástroje podněcující náboženskou nesnášenlivost. Pouhá skutečnost, že použité obrázky a tvrzení by mohla být spojena s náboženstvím - něco, co není žádným platným litevským zákonem zakázané - nemůže představovat porušení," prohlásil K. Liutkevičius.

Kromě toho, jak fotky, tak i oblečení na těchto fotografiích jsou umělecká díla, a uložení správních pokut pro umělce za používání náboženských symbolů ve své práci je omezení kulturní a tvůrčí svobody zaručené Ústavou. Fotografie atraktivních mladých lidí nosících estetické oblečení vyvolávají úsměv, protože připomínají vášnivé výkřiky, běžně používané k vyjádření úžasu (a také úcty) vůči objektům nebo osobám, které jsou v Litvě populární - není žádný důvod, proč by na ně mělo být nahlíženo jako na podněcování nenávisti nebo zesměšňování náboženství těžkým způsobem.

100 věřících

"Skutečnost, že litevské soudy nepřihlédly k těmto argumentům s odvoláním na zákaz (který ve skutečnosti nebyl v žádném litevském zákoně nalezen) použití nebo odvolávání se na náboženské symboly v reklamě, je samo o sobě paradoxem. Kromě toho soud prohlásil, že se celá litevská společnost hlásí k římsko-katolické víře a řídí se jejími hodnotami," poznamenal ředitel HRMI Dovile Šakalienė. "Soud vyhodnotil váhu důkazů obzvláště inovativní matematickou metodou - vzal v úvahu dopis podepsaný 100 věřícími, který soudu předložila litevská biskupská konference, ve kterém se tvrdilo, že reklama urazil jejich city. Pokud je to tak, tak si myslím, že právník návrháře měl předložit podpisy 101 římských katolíků, kteří se neurazili, a případ by byl v kapse."

Tento případ představuje závažné otázky pro naší společnost: Víme, co svoboda náboženství vlastně je a jak souvisí se svobodou projevu? Nepoužíváme ve vztahu k různým náboženstvím dvojí metr? Nedávno vyšlo najevo, že Seimas (parlament) zvažuje přidání externího člena do Etické komise pro veřejnou komunikaci, samoregulačního orgánu médií - tímto členem by měla být Litevská katolická biskupská konference. Když přišlo na mladého muže v reklamě, který vypadal jako Ježíš a měl na sobě džíny, litevský parlament schválil v květnu 2013 novelu zákona o reklamě, ve které omezil zobrazování náboženských symbolů v reklamě.

"Jestli je Ježíš všude, proč nemůže být v naší reklamě ?"

V kontextu všech těchto omezení, je třeba připomenout, že, de jure, Litva nemá oficiální státní náboženství, a že naše společnost je závislá na podnikatelský sektoru. Spolupráce mezi podniky a uměním je nejen prospěšná pro obě strany, je prospěšná pro nás pro všechny - provokativní a nečekané umění zvyšuje laťku v oblasti reklamy, podporuje kritické myšlení a schopnost být otevřený různým nápadům.

"Tento příběh má velký vliv, a podle mého názoru, bude mít ještě větší vliv v budoucnosti. Pro mě není případ sám o sobě otázkou principu, je to způsob, jak vytvořit precedens a vznést důležité otázky pro společnost," řekl Robertas Kalinkinas. "Zatím mohu jen shrnout případ, se sarkasmem - jestli je Ježíš všude, proč nemůže být v naší reklamě?"

Human Rights Monitoring Institute a návrhář Robertas Kalinkinas spojili síly k ochraně práva na svobodu projevu v umění a podnikání před neodůvodněnými omezeními.

*Stížnost byla podána v případu "Sekmadienis UAB proti Litvě". Sekmadienis UAB byla pověřena návrhářem, aby uspořádala prezentaci jeho linie jaro / léto 2013, pro kterou byla připravena výše uvedená reklamní kampaň.