Romský tábor ve Vratislavi byl zrušen a zbourán

Neohlášené zničení romské osady ve Vratislavi je odsouzeno ze strany občanské společnosti, která varuje, že taková akce vyvolává vážné pochybnosti o ochraně lidských práv v Polsku.

Romový tábor v polské Vratislavi byl zrušen a zničen. Podle zpráv z médií, Romové žijící v táboře nedostali žádné předchozí oznámení o demolici.

Helsinská nadace pro lidská práva (HFHR) kontaktovala stavební inspektorát města, aby se dozvěděla více informací o demolici a vyjádřila své znepokojení nad případem.

"Způsob vedení vystěhování [obyvatel tábora] vyvolává pochybnosti z hlediska práv zaručených Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv," uvádí prohlášení z HFHR.

Vícenásobné porušení EÚLP?

V důsledku demolice ztratili Romové žijící v táboře své domy a mnoho věcí, jako jsou peníze, léky, dokumenty a oblečení. HFHR rovněž vyjádřila své obavy z toho, jak bylo řešeno správní řízení, jelikož nebylo žádné upozornění o demolici, alespoň Romové žijící v osadě jej nedostali.

"Případy týkající se romských táborů by měly být posuzovány v souladu s článkem 8 Úmluvy o lidských právech, který stanoví právo na respektování soukromého a rodinného života a domova, stejně jako článkem 14, který se týká zákazu diskriminace," říká Dr. Dorota Pudzianowska, právnička HFHR.

Evropský soud pro lidská práva uvedl ve svých rozhodnutích, že v případech tohoto druhu, by mělo být rozhodnutí o vystěhování dobře odůvodněné. Zejména musí být posouzena přiměřenost plánovaného usnesení.

"Soud rovněž zdůraznil, že postavení Romů jako národnostní menšiny je mimořádně citlivé, což odůvodňuje to, aby byla věnována zvláštní pozornost jejich potřebám a životnímu stylu," vysvětluje Pudzianowska.