Špatné přijímání žadatelů o azyl v Itálii

Komplexní monitoring systému je nemožný vzhledem k extrémně nedostatečné transparentnosti, tvrdí nová zpráva vypovídající o stavu přijímání uprchlíků v Itálii.
Nová zpráva odsuzuje zarážející stav italského přijímacího systému, který stál zhruba 1 miliardu eur v roce 2015.

V Itálii je přijímání žadatelů o azyl nesmírně složité. Tento systém se skládá z mnoha různých typů zařízení a trpí obecným nedostatkem transparentnosti, což znamená, že stav zařízení zaměřených na přijímání žadatelů o azyl a migrantů je pro širokou veřejnost poněkud obskurní záležitost.

A serious lack of transparency exists regarding the operation of refugee reception centers in Italy. (REUTERS/Yannis Behrakis)

Z tohoto důvodu byla výroční zpráva LasciateCIEntrare, celostátní kampaně věnované boji proti administrativnímu zadržování migrantů, zkoumající podmínky v centrech, kde jsou migranti a žadatelé o azyl ubytováni nebo zadrženi.

Zpráva hraje zásadní roli v přinášení tolik potřebného světla do činnosti přijímání migrantů v Itálii. Nová zpráva kritizuje dramatickou situaci, kdy je přijímání žadatelů o azyl často v rukách ne-příslušných subjektů, přestupky se opakují a monitoring se blíží neexistenci.

Nouzový přístup & dezorganizace

Přijímání žadatelů o azyl v Itálii je hluboce ovlivněno přijetím nouzového přístupu: obrovská většina žadatelů o azyl (72 procent) je ubytována ve více než 3000 CAS - to jsou "mimořádná přijímací střediska" - v Itálii existuje méně než 500 SPRAR zařízení ("běžných" struktur nabízejících ochranu pro žadatele o azyl).

V roce 2015 Itálie utratila miliardu eur na přijímání žadatelů o azyl, ale naprostá většina z toho šla do CAS a ne do SPRAR zařízení.

Kromě toho většina CAS jsou improvizované konstrukce - často sídlí v bývalých restauracích či hotelech nebo v izolovaných budovách - v rukou nekvalifikovaného a nepřipraveného personálu.

Reception centers are often inhospitable places set up in abandoned buildings. (REUTERS/Yannis Behrakis)


Kompetence zaměstnanců a podmínky těchto zařízení - která jsou často přeplněna, nabízejí nekvalitní potraviny a nedostatek psychologické a hygienické pomoci - nejsou monitorovány, jak by měly být, podle zprávy.

Nedostatek transparentnosti

Komplexní monitoring přijímacího systému je nemožný vzhledem k extrémně vážnému nedostatku transparentnosti. Při několika příležitostech, LasciateCIEntrare, spolu s Cittadinanzattiva a Libera, požadovaly od ministerstva vnitra a všech 106 prefektur přístup k Úplnému seznam všech CAS na území a organizací odpovědných za jejich správu.

Výstupy těchto žádostí byly poněkud skromnější: Ministerstvo vnitra skutečně odmítlo zveřejnění národního seznamu CAS tím, že by to představovalo bezpečnostní riziko.

Co se týká místní prefektury, 52 z nich neodpovědělo na žádosti vůbec, a ty, které ano, poskytly pouze částečné informace (ve skutečnosti jen osm prefektur poskytlo úplný seznam přítomných CAS na svém území).

Celou zprávu najdete zde.