Koronavirus v belgických věznicích: Zdraví je základním právem

Belgické skupiny bránící práva naléhavě žádají úřady, aby zavedly důrazná opatření ke zmírnění dopadů koronavirové krize v přeplněném vězeňském systému.

Během koronavirové krize připomíná Belgická liga lidských práv (LDH), že zdraví je základním právem. V souvislosti s propuknutím choroby COVID-19 máme všichni právo na co největší ochranu a v případě potřeby na přístup k nejlepší možné léčbě. Zadržené osoby jsou zvláště ohroženy a musí být náležitě chráněny, protože zdraví je základním právem, které je třeba respektovat.

Špatná situace se zhoršila

Situace ve věznicích je během propuknutí koronaviru zvláště závažná z několika důvodů.

Podmínky v belgických věznicích jsou velmi nejisté i za normálních okolností. V důsledku chronického přeplnění v mnoha zařízeních jsou zadržení v nepřijatelné fyzické blízkosti, což je v souvislosti s možným vypuknutím choroby velmi nebezpečné, protože několik vězňů sdílí jednu celu a nemohou se vyhnout kontaminaci.

Kromě toho jsou zadržení zvláště zranitelnou skupinou, pokud jde o zdravotní problémy, přičemž počet nakažlivých nemocí, závislostí a duševních chorob je ve vězení mnohem vyšší. Šíření epidemie uvnitř věznic by mohlo být zvlášť dramatické, což ohrožuje životy uvězněných osob.

LDH volá po dramatických opatřeních

Organizace LDH proto naléhavě žádá úřady, aby v souvislosti s propuknutím choroby COVID-19 přijaly významná opatření na ochranu této zranitelné skupiny. Opatření zahrnují:

  • Propuštění zadržených osob v přípravném řízení, které nepředstavují riziko pro veřejnost.
  • Propuštění všech starších a nemocných zadržených nebo těch, kteří jsou považováni za zranitelné. Využití podmíněného propuštění v co největším počtu případů.
  • Posílení sledování zdravotního stavu zadržených, kteří zůstávají ve vězení, pomocí účinných a bezpečných prostředků péče o jejich zdraví; usnadňování telefonních hovorů s vnějším světem; umožnění bezplatného přístupu k telefonu; umožnění externím aktérům a právníkům mimo jiné volat zadržovaným osobám, aniž by museli vstoupit do vězeňských zařízení.

Tato opatření jsou přínosná nejen pro osoby zbavené svobody, ale také pro všechny lidi, kteří jsou s nimi v kontaktu (například vězeňský personál), a v širším měřítku pro společnost jako celek.

Signatáři:

Belgická liga lidských práv

Mezinárodní vězeňská observatoř - belgická sekce