5 věcí, které by EU mohla udělat, aby pomohla Maďarům obnovit jejich demokracii

Nouzový zákon schválený v Maďarsku je dalším krokem Orbánova plánu, jak se zbavit demokracie a právního státu. Zde je 5 věcí, které by EU mohla udělat, aby tomu čelila a pomohla Maďarům obnovit jejich demokracii. Nástroje existují, jen se nepoužívají.

1. Použít hůl

Evropská komise je strážcem norem a hodnot EU a může zahájit řízení pro porušování předpisů vůči zemím EU, které je porušují, a předvést je soudu EU. Tuto moc již EU využila k řešení některých zákonů, se kterými Orbán přišel, aby zakročil proti skupinám hájícím práva. Nedostal však výzvu k tomu, aby Soudní dvůr EU přijal naléhavá opatření k zabránění nenapravitelné újmě, a rozhodl se, že nebude jednat o jiných vážně problematických otázkách, včetně tzv. „zvláštní imigrační daně“ - což není nic jiného než přísné omezení svobody slova a každodenní práce skupin hájících práva. Nyní musí být statečnější a rychlejší.

Maďarský nouzový zákon porušuje pravidla EU přinejmenším dvěma způsoby, což by Evropské komisi mohlo umožnit, aby proti tomu podnikla kroky.

Hrozba uvěznění novinářů a aktivistů odradí média, novináře a aktivisty od práce v Maďarsku. To porušuje pravidla vnitřního trhu, zejména právo zahájit a vykonávat činnosti ve všech zemích EU stabilním nebo dočasným způsobem (svoboda usazování a svoboda poskytovat služby). Protože tato opatření spadají do práva EU, bude nouzový zákon rovněž porušovat ustanovení Listiny základních práv týkající se svobody projevu a informací.

Orbánovy zahlazující pravomoci by mu také umožnily přepsat právo EU na vnitrostátní úrovni, což by bylo v rozporu se základní zásadou práva EU, podle níž musí být právo EU považováno za nadřazené vnitrostátním právům. Tím, že zákon zabrání jakémukoli volebnímu řízení na dobu neurčitou, může zákon rovněž bránit občanům vykonávat základní práva, která jim byla přiznána podle práva EU, jako je právo na účast ve volbách do EU a místních volbách.

2. Osekat peníze

Orbán se při financování svých oligarchů silně spoléhá na peníze EU. Zastavení hotovosti by mu ztěžovalo ovládání jejich loajality. Evropská komise navrhla snížit prostředky EU pro země, které mají vážné problémy s právním státem. Vlády v Radě EU a Parlament EU musí tento návrh pustit a přijmout.

Mezitím by Evropská komise mohla využít pravomoci, které již má, k pozastavení strukturálních fondů EU pro vlády, které nemají řádné záruky, aby zajistily, že budou utraceny legálně. Alternativně by Komise mohla pozastavit tok finančních prostředků na základě pravidel loajální spolupráce. Už nemůže být jasnější, že Orbán je ochoten aktivně bojovat proti jednomu z hlavních cílů EU, kterým je podpora hodnot EU, jako je demokracie, právní stát a lidská práva.

3. Rostoucí podpora demokracie ze strany občanů

Ačkoliv je politický tlak shora dolů důležitý a nezbytný, není možné chránit demokracii, právní stát a lidská práva, pokud nebudou mít také podporu občanů. Budoucí program Práva a hodnoty by EU umožnil podporovat skupinám hájícím práva a demokratické skupiny vzdělávání a mobilizování veřejnosti, aby odolávala útokům na demokracii a občanské svobody. Rozpočet navrhovaný Evropskou komisí je bohužel příliš malý na to, aby poskytl skupinám hájícím práva a demokratické hodnoty potřebnou podporu. Bude vyžadovat rozpočet více v souladu s balíčkem 1,8 miliard EUR, který navrhl parlament EU.

4. Brát vážně svobodu médií

EU často opakuje svůj závazek hájit svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků. Monitorovací nástroje a expertní diskuse, které má sklon upřednostňovat, nezachránily maďarská nezávislá média před zásahem Orbána. EU může udělat mnoho konkrétních věcí, které by to mohly změnit.

Evropská komise by mohla přijít s přísnými pravidly EU na ochranu nezávislých médií před zneužívajícími soudními procesy. Peníze EU by mohly být poskytnuty nezávislým sdělovacím prostředkům na obnovení pluralitních, nezávislých a svobodných médií v celé EU. Komise by mohla sankcionovat vlády, které se snaží převzít kontrolu nad médii, za použití pravidel EU o hospodářské soutěži na volném trhu.

5. Přechod na další úroveň podle článku 7

Článek 7 Smlouvy o EU umožňuje uvalení vážných politických a ekonomických sankcí na země EU porušující hodnoty EU. Poté, co se ukázalo, že Evropská komise není ochotná tak učinit, zahájil Evropský parlament v září 2018 řízení proti Maďarsku. V Radě EU však proběhly diskuse a článek 7 zůstal nepoužitý. Evropská komise by měla zaujmout pevné stanovisko a podpořit návrh Evropského parlamentu analýzou založenou na důkazech, jako je tomu v případě Polska. A vlády by měly přestat mluvit a začít hlasovat, aby identifikovaly sankce, které přimějí Orbána přemýšlet než něco podobného udělá. Kompromisy nezastavily destrukci demokracie.

Co když i toto nechá EU jen tak?

Na maďarském nouzovém zákoně je toho hodně špatně. Zákon umožňuje Orbánovi rozhodovat na základě nařízení bez parlamentního dohledu a svévolně pozastavit některé zákony. Nouzový stav nemá datum ukončení a vláda jej může donekonečna prodlužovat. Zákon také zavádí nový trestný čin, který mu umožňuje uvěznit novináře a aktivisty, kteří kritizují vládu.

Nouzový zákon naplnil maďarské občansko-právní organizace velkým znepokojením. Koronavirus přináší společnosti spoustu výzev a, jak jsme již vysvětlili zde, jediným způsobem, jak se v pandemií orientovat, je, aby lidé mohli využívat svá práva a požadovat od vlády nejlepší volby a využití veřejných zdrojů. Omezením demokracie a občanských svobod vláda odebírá veřejnosti ty nástroje, které jí umožňují požadovat efektivní řešení během pandemie.

Vzhledem k Orbánově progresivní erozi demokratických norem během jeho 10 let u moci není divu, že právě několik dní po schválení drakonického zákona maďarská vláda již prosazuje autoritativní opatření k dalšímu potlačení nesouhlasu a omezení lidských práv. Orbán je připraven na nové blokování posledních zbytků nezávislých médií a pokusil se odebrat moc starostům - jediné politické postavení, která mohli odpůrci získat, poté, co Orbánova strana zmanipulovala národní volby. Orbán se ani nesnaží skrýt to, že použije nouzový zákon k tomu, aby šířil nenávist vůči menšinovým skupinám - na stole je návrh zákona, který by mimo jiné zakazoval legální uznání pohlaví trans-lidí v Maďarsku. A to je teprve první týden od přijetí zákona.

Existuje naděje?

Rada Evropy, OSN a OBSE veřejně vyjádřily vážné obavy ohledně maďarského nouzového práva. A co EU?

Předseda Evropského parlamentu a vůdci některých členských států EU kritizovali Maďarsko, včetně německého ministra Evropy. Německo převezme předsednictví v Radě EU za několik měsíců. Proto je méně pravděpodobné, že bychom mohli sledovat vývoj článku 7 ve srovnání s jinými předsednictvími EU, jako je bulharské a chorvatské.

Na druhou stranu 16 vlád, které podepsaly společné prohlášení vyjadřující znepokojení nad „určitými“ nouzovými opatřeními, bylo stále příliš vyděšeno na to, aby jmenovaly Maďarsko. Orbán se na jejich účet pobavil tím, že později pod to podepsal Maďarsko. Pro článek 7 tedy nejsou velké vyhlídky.

Prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen k nouzovým opatřením bylo rovněž namířeno proti Maďarsku, ale znovu se neodvažovala jej pojmenovat. Člověk si klade otázku, zda to znamená, že komisař EU pro spravedlnost a právní stát Didier Reynders, který uvedl, že posuzuje maďarské nouzové právo, má radost z podpory své šéfky.

Bude nějaké úsilí EU opět frustrováno politickými hrami? Orbán je stále členem Evropské lidové strany (EPP), největší z politických skupin. Von der Leyenová - stejně jako bývalý předseda Komise Juncker - patří také do této skupiny.

A mohl by Orbán vystoupit z EPP? Uvnitř je vážné znepokojení. EPP však nechce ztratit křesla v Evropském parlamentu. Možná by toho mohla dosáhnout dohoda mezi Evropským parlamentem a jinými významnými politickými skupinami v Evropském parlamentu - aby se každá z nich zbavila svých zkažených jablek, což znamená, že nikdo nezíská. To však může být obtížné zprostředkovat.

#HumanRightsUnderCorona