#MeAndMyRights: Lidská práva nás udržují v bezpečí

Od roku 2001 ubírají vlády EU z lidských práv ve jménu boje proti terorismu. Je samozřejmé, že se bojíme teroristických útoků: nikdo nechce být zraněn nebo zabit. Čekáme od úřadů, že učiní něco, co nás dostane do bezpečí.
Aby politici získali více hlasů, navrhují jednoduchá řešení, na která veřejnost slyší, protože se zaměřují na posílení bezpečnosti a omezení našich svobod. Pokaždé, když dojde k novému útoku, úřady oznamují novou, tvrdší politiku, která více zasahuje do našich svobod. Ale útoky se nezastavily ani nezpomalily. Pokud něco, tak jsou častější. Jednoduché, tvrdé politiky nefungují. Byli jsme nuceni obětovat naše hodnoty a práva. A na oplátku jsme dostali méně bezpečí.

Práva = bezpečí

Liberties zveřejnila zprávu, která se zabývá dvěma protiteroristickými opatřeními, která jsou populární u vlád v Evropě: masový dohled a etnické profilování. Během příštích několika měsíců vysvětlí nová série #MeAndMyRights tyto praktiky, proč jsou kontraproduktivní a jaká existují alternativní opatření, která jsou kompatibilní s lidskoprávními normami, která jsou ve skutečnosti efektivnější a je větší pravděpodobnost, že vytvoří bezpečnější prostředí.

Hromadným dozorem máme na mysli takové věci, o kterých nám Edward Snowden řekl, že provádějí špionážní agentury v USA a Evropě. To znamená, že bezpečnostní služby vedou záznamy o věcech, jako jsou vaše hovory, e-maily, vaše poloha nebo webové stránky, které navštěvujete na internetu. Etnickým profilováním máme na mysli to, když bezpečnostní služby bezdůvodně zastaví a prohledávají osobu nebo pronikají do jejího domova jen proto, že vypadá jako Muslim, spíše než proto, že mají skutečné důkazy, že by tato osoba mohla porušovat zákon.

Masový dohled nefunguje

Úřady v mnoha zemích využívají masové sledování a etnické profilování již několik let. Všechny dostupné důkazy ukazují, že tyto politiky nepomáhají identifikovat teroristy ani předcházet teroristickým útokům. Opak je skutečností. Dělají nás zranitelnými. Masový dohled zaměstnává úředníky a odvádí peníze od tradičních forem vyšetřování, které skutečně pomáhají útoky zastavit. Etnické profilování narušuje důvěru mezi menšinami a policií, což způsobuje, že je pro bezpečnostní služby těžší získat informace, které by mohly pomoci zastavit nebo chytit podezřelé.

Naše nadcházející články budou vysvětlovat, jak by naše vlády mohly zajistit naše bezpečí, kdyby byly ochotny dodržovat své zákonné povinnosti a dodržovaly lidskoprávní normy. Budeme hlouběji informovat o tom, proč hromadné sledování a etnické profilování poškozují naši společnost a jsou zbytečné a ve skutečnosti i kontraproduktivní v boji proti terorismu. Vysvětlíme, jak jsou dlouho zavedené a osvědčené politiky boje proti terorismu, které respektují standardy lidských práv, efektivnější. A odhalíme vám jak naše vlády neúmyslně pomáhají teroristickým organizacím měnit více lidí na násilné extrémisty tím, že jim nezabezpečují stejná práva jako doma a spolupracují s represivními režimy v zahraničí. Stručně řečeno, vysvětlíme vám, jak nás lidská práva udržují v bezpečí.

Chcete-li podrobnější informace nebo byste chtěli následně sledovat důkazy a studie, o kterých se zmíníme, můžete se podívat na celou naši zprávu "Bezpečnost prostřednictvím lidských práv" zde.