#MeAndMyRights: Jak mohu použít listinu základních práv?

Evropská unie není moc dobrá v zapojování se do ochrany lidských práv uvnitř svých hranic, ale pokud si myslíte, že EÚ nebo některá členská země porušila Listinu, můžete podat stížnost.
Poslední vydáníPoslední vydání našeho seriálu #MeAndMyRights představilo Listinu základních práv. Zde je návod, jak můžete Listinu použít na obranu lidských práv v rámci Evropské unie.

Jako jednotlivec máte několik způsobů, jak můžete zkusit použít Listinu. Pokud si myslíte, že EÚ porušila Listinu, nebo že některá země EÚ porušila Listinu při provádění práva EÚ, můžete podat stížnost.

Podání stížnosti

V závislosti na zákonech vaší země (a jak drahé nebo pomalé je dostat se k soudu), byste měli být schopni přivést případ k vnitrostátnímu soudu. Vnitrostátní soud může rozhodnout, zda došlo k porušení Listiny, nebo může pozastavit případ a požádat Evropský soudní dvůr, aby se na to podíval.

Můžete také informovat Evropskou komisi, která by mohla nahlédnout na vaší stížnost. Moc se na to neupínejte. Komise je odpovědná za to, že země EÚ dodržují právo EÍ, ale je trochu plachá, pokud jde o ochranu lidských práv.

Můžete se také pokusit podat stížnost k Evropskému veřejnému ochránci práv, který se zabývá stížnostmi na samotnou EÚ. Nebo Výboru Evropského parlamentu pro petice, který se zabývá stížnostmi na členské země EÚ.

Moje vláda se právě dopustila flagrantního porušování lidských práv, například:

  • vyhodila polovinu Nejvyššího soudu
  • zakázala veřejný protest
  • utopila všechny koťata
  • předala vládu nad všemi televizními a rozhlasovými stanicemi vládě nakloněným oligarchům

Proč s tím Evropská unie něco nedělá?

EÚ nebyla velmi dobrá v zapojování se do ochrany lidských práv uvnitř svých členských zemí. Rada poučuje země v jiných částech světa o jejich lidských právech (pokud to není v rozporu s obchodními vztahy), a nedovolí zemi vstup do EÚ, pokud nesplnila určité zkoušky v oblasti lidských práv.

Ale jakmile je země v rámci EÚ, vše, co musí tato země udělat, je dodržovat právo EÚ. A i když Smlouva o Evropské unii říká, že EÚ je "založena na" hodnotách demokracie, právního státu a lidských práv, to není zákon. Je to jen prohlášení, že EÚ a některé z jejích členských států si přála, aby to byla pravda.

Evropská unie zavedla některá lidská práva do právních předpisů EÚ. Například existují právní předpisy EÚ, které zakazují diskriminaci a trestné činy z nenávisti, chrání žadatele o azyl, ochraňují osobní údaje, chrání práva obětí trestných činů a obchodování s lidmi a práva obviněných v trestním řízení.

Ostuda

Nicméně, i když existují jasné důkazy o tom, že země porušují tato pravidla, Evropská komise málokdy přivede vlády k soudu. Kupodivu, Komise netrpí stejným ostychem když země porušují pravidla o obchodu a volné hospodářské soutěži.

Ale zdá se, že země EÚ jsou velmi zahanbené, když jim EÚ řekne, že porušují lidská práva. A Komise je v rozpacích, když jsou v rozpacích země EÚ.

I přesto, že evropští komisaři mají být nezávislí na svých národních vládách, a přísahali bránit hodnoty EÚ, mohou váhat hlasovat ve prospěch přijetí opatření Komise vůči zemi, ze které pocházejí. Koneckonců role evropského komisaře obvykle trvá pouze pět až deset let. A Komisaři EÚ musí přemýšlet o své kariéře v národní politice, jakmile opustí výsluní Bruselu.

Ještě stále ale může být naděje pro budoucnost. Události v posledních dvou letech naznačují, že Komisi možná narostla páteř. Například, po mnoha letech tlaku Komise nakonec začala soudní řízení proti České republice (v roce 2014) a Slovensku (v roce 2015), pro segregaci romských žáků ve vzdělávacím systému. V prosinci 2015 se začalo soudní řízení proti Maďarsku pro jeho bezostyšné porušení azylového zákona, a v lednu 2016 otevřela vyšetřování znepokojivých reforem v Polsku, které ohrozují Ústavní soud a nezávislost veřejnoprávních médií.