#MeAndMyRights: Je ještě nejaká jiná naděje než 'nukleární' možnost?

Toto je poslední příspěvek z naší současné série #MeAndMyRights. Přestaňte plakat. Evropa se nijak nelepší, takže jsem si jist, že se vrátíme.

Pokud jste četli všechny díly #MeAndMyRights až do teď, měli byste vědět, že Evropská unie nemá mnoho způsobů, jak chránit lidská práva v členských zemích EÚ. Pojďme to shrnout:

  • Samotná EÚ - když vytváří nové zákony nebo zásady - musí dodržovat Listinu základních práv EÚ. Když země EÚ implementují právní předpisy EÚ (například práva, která máte jako cestující v letecké dopravě, kdy je váš let zpožděn nebo zrušen), musí se ujistit, že dodržují Listinu (například tím, že neumožní letecké společnosti diskriminovat staré lidí při proplácení kompenzace).
  • Některé zákony EÚ chrání konkrétní oblasti lidských práv, jako je ochrana údajů, právo na rovné zacházení, práva obětí trestných činů a osob obviněných z trestných činů. Země EÚ musí provádět tyto právní předpisy EÚ, stejně jako jakoukoli jinou legislativu EÚ.
  • Někdy je financování z EÚ využíváno ke zlepšení lidských práv (OK, možná jsem se předtím nezmínil, ale Evropská unie je složitá a je těžké pokrýt vše), například stavění škol, univerzit, nemocnic a nebo pomoc lidem rekvalifikovat se na novou práci poté, co byli propuštěni.

'Systémová hrozba'

Mimo tyto situace neměla EÚ nikdy opravdu pravomoc zasáhnout na ochranu lidských práv. S výjimkou článku 7. A víme z minula, že článek 7 není velmi užitečný způsob, jak zabránit zemím v porušování práv, nebo uvedení situace zpátky do normálu.

V roce 2013 vlády zemí EU, které tvoří Radu EU, požádaly Evropskou komisi o to, že by Unie mohla udělat více pro ochranu lidských práv, demokracie a právního státu.

V roce 2014 vydala Evropská komise "rámec" právního státu. Jednoduše řečeno, Komise vysvětlila postup, který by následovat, pokud vůbec, že by si myslela, že by šlo o "systémovou hrozbou" právního řádu v zemi EÚ.

Právní stát odkazuje na sadu zásad, které jsou navrženy tak, aby se zabránilo vládám zneužívat jejich pravomoci. Mimo jiné, právní stát vyžaduje, aby vlády jednaly v mezích zákona, zejména vnitrostátní ústavy, ale i mezinárodních norem v oblasti lidských práv.

Výrazem "systémová hrozba" Komise myslí, že soudy v zemi, nebudou schopny se ujistit, že vláda jedná v mezích zákona - například v případě, že vláda odmítá uposlechnout rozsudek soudu.

Poté, co Komise aktivuje rámec právního státu, bude zkoumat danou zemi a žádat vládu, aby vysvětlila, co udělala, a pak vydá doporučení pro vládu. V případě, že vláda odmítne spolupracovat, nemá Komise žádné pravomoci k jejímu potrestání. Komise má však stále možnost pokusit se o uplatnění článku 7.

Stále nevíme, jak je rámec právního státu efektivní v praxi. Byl uplatněn jednou v lednu 2016 ve vztahu k Polsku. Ale víme, že Komise neaktivuje rámec pokaždé, když je v zemi vážný problém: nebyl například použit v Maďarsku ani Španělsku.

Ukázat a říct

Poté, co Komise oznámila svůj rámec právního státu, některé vlády EÚ v Radě rozhodly, že chtějí něco víc. Takže Rada rozhodla, že bude mít jednou za rok schůzku, kde se budou vlády bavit o právním státu.

Tento proces se nazývá "dialog právního státu". První dialog právního státu se konal v listopadu 2015. Ten příští se bude konat v květnu 2016.

První dialog právního státu byl pro vlády docela snadný. Trval jen 2,5 hodiny a vlády byly požádány, aby hovořily o jedné dobré věci a jedné špatné věci ve své zemi ve vztahu k lidským právům. Země nekritizovaly ani nenabídly pomoc ani radu mezi sebou a nevydávali si navzájem doporučení.

Po schůzce proběhlo mezi ministry skupinové objetí, vytáhli své medvídky, a měli odpoledního šlofíka. Dělám si srandu. Bude-li následující dialog následovat stejný vzor, je těžké odhadnout, jak to pomůže lidským právům v EÚ. Poskytli jsme Radě několik doporučení o tom, jak by to mohla zlepšit, a můžete si je přečíst zde.

Pravomoc k potrestání

Mnoho členů Evropského parlamentu (MEPs) není spokojených s rámcem právního státu Komise ani dialogem právního státu Rady. Poslanci by chtěli, aby Unie přišla s postupem, který bude pravidelně zkoumat každou členskou zemi, aby pomohl EÚ identifikovat a napravit porušování práv.

Chtěli by, aby EÚ měla pravomoc potrestat vlády, které se odmítají řídit doporučeními Unie. Letos požádá Evropský parlament Evropskou komisi, aby přišla s návrhem legislativy, která by vytvořila tento druh systému.

Tento druh monitorovacího systému je dobrý nápad, ale Komise již několikrát uvedla, že nemá zájem vytvořit něco nového. Takže Evropský parlament bude muset přijít s něčím sám. Pár návrhů pro poslance od nás naleznete zde.