#MeAndMyRights: Jak může EÚ chránit vaše práva

Co může EÚ udělat, pokud vláda porušuje lidská práva, která nebyla zavedena do právních předpisů EÚ?
Většina právních předpisů EÚ reguluje obchod uvnitř vnitřního trhu EÚ. Když se vláda některé ze zemí EÚ rozhodne vyhazovat soudce, zákaz veřejné protesty nebo cenzurovat zprávy, existuje jen málo jednotlivých právních předpisů EÚ v těchto otázkách lidských práv, které může EÚ vůči nim uplatnit.

Můžete se ptát: A co Listina základních práv? Nechrání nezávislé soudy, svobodu projevu a právo na pokojný protest? To ano, ale chrání vás před EÚ, nebo před vládou, která implementuje právo EÚ. Pokud národní vláda jedná jen za sebe, pak Listina nemá platnost.

'Nukleární' možnost

Existuje jeden postup, který umožňuje EÚ, aby přijala opatření. Ale tento postup může být použit pouze tehdy, když země provádí, nebo je pravděpodobné, že bude provádět, závažné porušování lidských práv. Je často označován jako postup podle článku 7 (protože byl vytvořen podle článku 7 Smlouvy o Evropské unii).

Nicméně nebyl nikdy použit a někteří lidé mu dali přezdívku "nukleární" možnost - ne kvůli dostupnosti atomicky napájených sankcí, ale protože se všichni bojí stisknout tlačítko.

V konečném důsledku to vyžaduje, aby všechny členské země EÚ (s výjimkou nezbedné vlády stojící v rohu), se shodly, že existuje závažný problém a že by EÚ měla přijmout opatření. A protože žádná vláda nikdy nechce, aby byl tento postup použit proti ní, stále se zdráhají podpořit jeho použití proti kterémukoliv ze svých sousedů.

Některé země EÚ, části Evropské komise a mnoha poslanců je velmi frustrovaných z toho, že neexistuje funkční mechanismus, který by umožnil EÚ, aby se ujistila, že její členské země dostanou svým hodnotám a chrání lidská práva.

Takže od roku 2013 se vyšlapává cesta pro vytvoření nějakého systému pro sledování a ochranu lidských práv, demokracie a právního státu v EÚ. Více o tom později.