Itálie: stále čekáme na zákon o mučení

Itálii se již dlouho nedaří vypořádat se se svou povinností trestně sankcionovat mučení. Předseda Antigone komentuje zákon o mučení, který uvízl v parlamentu a důležitost rozbití kruhu násilí.
Itálie příliš dlouho neplní své povinnosti, pokud jde o prevenci a represi mučení. Navzdory tomu, že povinnost trestně stíhat mučení je jednoznačně zakotvena různých mezinárodních smlouvách.

Selhání Itálie

Mezi nejzásahnější smluvy patří Úmluva OSN proti mučení z roku 1984 a Evropská úmluva o lidských právech z roku 1953, z nichž se obě Itálie zavázala dodržovat. Ale tato povinnost je také zakotvena v nejzákladnějších předpisech italského státu. Článek 13 Ústavy skutečně obsahuje ústavní povinnost trestního obvinění - to znamená, povinnost trestně stíhat mučení.

Toto selhání italského zákonodárce vypořádat se s mučením bylo odsouzeno při mnoha příležitostech příslušnými mezinárodními orgány, včetně některých nedávných rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (jako je Saba a případy Cestaro) a velmi nedávný vývoj v případu mučení dvou mužů ve věznici Asti.

A přesto, i přes mnoha pokusů v průběhu let a tlaku vyvíjeného sdruženími občanské společnosti, jako je Antigone, je již několikátý návrh na zavedení trestného činu mučení stále ještě daleko od schválení poté, co v současné době uvízl na několik měsíců v parlamentu.

Co se stalo s avizovaným zákonem o mučení?

Předseda Antigone Patrizio Gonnella to komentoval v nedávném rozhovoru: "Navrhovaný zákon o zavedení trestného činu mučení se zasekl na jaře tohoto roku, kdy jej Evropský parlament schválil, a postoupil jej Senátu. Během posledních měsíců "melina" - to je obstrukční technika používaná v některých sportech zpomalující utkání (např držení míče, takže soupeř nemůže skórovat) - se vrátila znovu do módy. Debata byla opět utlumená a zablokovaná. Je to staré a trvalé klišé - které, stejně jako všechny klišé, je ve skutečnosti falešné - podle něhož jde trestný čin mučení proti policii. Nic není dále od pravdy: trestný čin mučení chrání všechny ty policisty a vojenské policisty, kteří dělají svou práci dle zákona."

Gonnella tvrdí, že mučení nemůže být zabráněno, když není zaveden trestný čin mučení, a tedy vyzývají k urychlenému přijetí takovéhoto zákona, rovněž upozornil na znepokojivý fakt, že text, který je v současné době posuzován, byl v průběhu diskusí v Parlamentu výrazně oslaben.

Například poslední verze vykládajíci mučení jako obecný zločin, spíše než specifický zločin pro veřejného činitele. Gonnella tvrdí, že je potřeba "kulturní revoluce," která dá do centra pozornosti význam ochrany osob před zneužíváním moci státu, přičemž mučení je pravděpodobně jeden z nejvíce odporných projevů.

Za jak dlouho se tento zákon stane realitou, Itálie?

Podepište petici Antigone vyzývající k zavedení trestného činu mučení v trestním zákoně.