Nedovolené přistěhovalectví je v Itálii stále trestným činem

Současný zákon o nedovolém přistěhovalectví není zbytečný pouze pro stát, ale velmi nebezpečný pro migranty a žadatele o azyl.
Renziho vláda oznámila na začátku ledna 2016, že zruší kriminalizaci nelegálního přistěhovalectví. Nicméně, vláda opět odložila toto zrušení, a to navzdory skutečnosti, že mělo být jasnou prioritou vzhledem k současné uprchlické krize.

Zákon kriminalizující nedovolené přistěhovalectví byl přijat v roce 2009 Berlusconiho vládou z podnětu ministra vnitra Angelina Alfana.

Zákon v podstatě stanovuje, že ilegální přistěhovalec se v Itálii stane zločincem a musí být potrestán a vyhoštěn ze země. To je součástí "bezpečnostního balíčku," po sérii omezujících opatření vůči migrantům a uprchlíkům.

Zbytečný a nebezpečný zákon

Nicméně, když se podíváme po několika letech implementace, je tento zákon k ničemu pro Itálii a je nebezpečný pro migranty.

Tento zákon je zbytečný, protože nesnížil imigraci nebo nedovolené přistěhovalectví, neboť nelegální přistěhovalectví je nedílnou součástí procesu imigrace.�

Interior Minister Angelino Alfano championed the 2009 law that criminalized irregular immigration.

Kromě toho se nezvýšilo vyhošťování migrantů. Soudci vlastně neprosazují zákon, protože by to blokovalo italské soudy a nepřiměřené pokuty by nemohly být zaplaceny.

Součástí tohoto zákona je velká nespravedlnost, protože trestá člověka pouze na základě státní příslušnosti. Migranti jsou zbaveni volného pohybu tím, že jsou uzamčeni v zadržovacích střediscích, a násilně vyhnáni.

Tento zákon dostává migranty do nebezpečí. Vzhledem k tomu, že nemají žádný právní status, jsou nuceni pracovat nezákonně, takže za minimální mzdu a pod hrozbou vyhoštění. Tato situace vede k životu v ilegalitě a rozděluje naši společnost.

Zákon dále stanoví, že každá osoba, která pomáhá migrantovi vstoupit na italské území, může být pokutováan nebo uvězněna. Toto ustanovení vedla k nepříznivým situacím, kdy je Italům ve skutečnosti zakázáno pomoci migrantům.

The law on irregular immigration says that Italians who assists a migrant entering Italy may be fined or jailed.  (Image: Steve Evans - Flickr/CC content)

Čas na změnu zákona

Takže, proč je tento diskriminující a nebezpečný zákon ještě platný? Dokonce i politici uznali, že je to škodlivé a zbytečné.

Přetrvává jen z politických důvodů: Alfano a Renzi řekli, že vláda nechce poslat špatnou zprávu o bezpečnosti a také nechce přijmou migranty v Itálii.

Nicméně, čas na změnu zákona. Migranti prchající před válkou a násilím by neměli být trestáni; měli by být doprovázeni a chráněni.