Nepokoje v bulharském uprchlickém táboře jsou způsobeny politickou a mediální manipulací

Krajně pravicové strany a některé sdělovací prostředky vytvořily strach šíření zvěstí o nebezpečných chorobách v bulharském největším uprchlickém táboře, což v táboře vedlo ke karanténě a nepokojům.
Protest v uprchlickém táboře v Harmanli, Bulharsku, 24. listopadu 2016, se změnil na vzpouru, která byla potlačena více než 300 příslušníky policie.

Důvodem povstání byla nedávná karanténa uložena v táboře od Státního úřadu pro uprchlíky (SAR), který se bál šíření nákaz v táboře a nedaleké obci.

Během nepokojů, mnozí žadatelé o azyl zničili majetek a házeli kameny na policisty, kteří odpovídali vodními děly. Několik policistů a uprchlíků bylo zraněno - včetně 15-letého chlapce s těžkou frakturou lebky.

Otázky

V souvislosti s těmito událostmi položil Bulharský Helsinský výbor (BHC) otázku: "Kdo potřeboval tuto eskalaci?"

Kdo vzbudil fámy a dezinformace o riziku infekce a šíření nákazy, a to navzdory údajům bulharského hlavního hygienika kategoricky uvádějícím, že tam žádná taková rizika pro obyvatelstvo nejsou?

Kdo přinutil SAR zamknout celý uprchlický tábor, omezovat uprchlíky, přestože mohla být karanténa snadno nařízena pouze některým zařízením nebo lidem? Proč orgány zaslaly ultimatum požadující okamžitou karanténu tábora bez jakékoli přípravy.

Proč tam nebyl personál SAR, zástupci nevládních organizací nebo dobrovolníci, aby vysvětlili žadatelům o azyl, proč je dvůr zajištěn ostnatým drátem, a na jak dlouho?

'Patriotičtí' provokatéři

SAR i ministerstvo vnitra oznámili, že vyšetřování najde provokatéry incidentu. V zájmu spravedlnosti je však provokatéry třeba hledat mezi představiteli takzvaných "vlasteneckých" krajně pravicových stran.

Tyto strany organizovaly demonstrace proti uprchlíkům po celé zemi, a v tomto případě jim bylo umožněno hovořit jménem celé populace v Harmanli a bulharského národa.

Existuje mnoho možných odpovědí na otázku, proč byla tato manipulace prováděná ve stylu nejlepší totalitní inscenace, ale některé vystupují do popředí:

  • Blížící se volby. Některé strany, které se spoléhají výhradně na anti-přistěhovaleckou, xenofobní a fašistickou rétorika potřebují akumulovat mezi voliči důvěru. Existuje snad lepší způsob, než pomocí řízeného povstání s trochou krve, ale hodně mediálního humbuku?
  • V poslední době získalo Bulharsko 160 milionů eur, z nichž mnoho je vynaloženo na SAR, aby provedla nezbytně nutné kroky pro zlepšení přijímací kapacity a špinavé podmínky v uprchlických táborech. Z tohoto pohledu pravděpodobně existuje značný tlak na rezignaci vedení tábora, čímž bude umožněno, aby byl do funkce jmenován někdo blíže stranám, a "absorbovat" tyto prostředky.