Sexuální a reprodukční práva žen získala podporu od Evropského parlamentu

U příležitosti Mezinárodního dne žen (8. březen), schválil Evropský parlament usnesení, které je v souladu s naší výzvou a jde o progresivní krok k zajištění přístupu k legálním a bezpečným potratům pro všechny ženy v Evropské unii.

Dne 9. března tohoto roku, Evropský parlament schválil usnesení o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2013. Usnesení bylo přijato 441 hlasy pro, 205 proti a 52 členů se zdrželo hlasování, a naléhavě vyzývá státy, aby zlepšily politiky k dosažení skutečné rovnosti mužů a žen.

Mimo dalších témata, prostřednictvím tohoto usnesení, Evropský parlament:

"Trvá na tom, že ženy musí mít kontrolu nad jejich sexuálním a reprodukčním zdravím a právy, a to nejen tím, že mají snadný přístup k antikoncepci a potratům; podporuje proto opatření ke zlepšení přístupu žen k sexuálním a reprodukčním zdravotním službám a informování o jejich právech a dostupných službách, vyzývá členské státy a Komisi, aby zavedly opatření, která zvýší vědomí lidí o jejich povinnostech v sexuálních a reprodukčních záležitostech."

Postoj Evropských poslanců představuje významný pokrok směrem k efektivnímu přístupu k legálním a bezpečným potratům, do značné míry v souladu s požadavky kampaně, kterou zahájila Rights International Spain a mnoho dalších partnerů Liberties.