Jak může Evropský parlament chránit základní hodnoty EÚ

Zde je návod, jak se může Evropský parlament vypořádat s Polskem, Maďarskem, Španělskem a dalšími zeměmi, které opovrhují lidskými právy.
Maďarsko, Španělsko a nyní i Polsko: rostoucí počet vlád EÚ, které málo dbají na základní hodnoty Unie, jako je demokracie, právní stát a základní práva.

EU je drží zpátky, ale pomalu. Evropská komise vyvinula 'rámec' právního státu, který nikdy nepoužila. Rada experimentuje s pravidlem "dialogu" právního státu, ale se postupuje opatrně.

Evropský parlament si přeje nový postup založený na sankcích, který by pravidelně sledoval uplatňování práv ze strany členských států EÚ. Parlament nyní pracuje na zprávě, ve které oficiálně žádá Komisi, aby navrhla právní předpisy v této oblasti. Komise však nemá zájem vytvořit nový mechanismus, a je nepravděpodobné, že by členské státy více podporovaly sledování ze strany EÚ.

Pokud Komise odmítne vytvořit nový mechanismus, pak bude muset Evropský parlament jednat samostatně. V tomto dokumentu, partneři Evropské platformy Liberties navrhují, jak může parlament využít své vlastní pravomoci a výsady pro vytvoření dialogu o parlamentních právech přímo s národními parlamenty, jako způsob, jak pomoci chránit základní hodnoty EÚ.