EU by měla lépe chránit naše základní hodnoty - zde se dozvíte jak

Útoky na demokracii a práva stále přicházejí. Liberties proto nabízí vůdcům EU nějaké nové úvahy o tom, co by mohli udělat pro lepší ochranu našich základních hodnot.

Pokud jste dávali pozor, všimli jste si, že mnohé vlády nadále ohrožují naše základní práva. Nemluvíme o jednorázových problémech. Hovoříme o případech, kdy se vlády snaží rozložit celý systém, který nás chrání. Jako je snaha převzít soudy, manipulovat s volebním systémem, vydírat média, aby šířila propagandu naplněnou nenávistí a bránila skupinám, která nás chrání.

Liberties právě vydala dokument, který navrhuje zlepšení, která by EU mohla učinit, aby lépe chránila veřejnost před vládami s autoritářskou agendou. Naše doporučení zahrnují následující:

  • EU by se měla začít pravidelně zabývat tím, co dělá každá vláda pro to, aby zavedla demokracii, právní stát a základní práva do praxe. Tento proces by měl probíhat každý rok nebo dva, aby mohly být problémy rozpoznány a vyřešeny dříve, než se z nich stanou problémy vážné nebo rozšířené. Zahrnovalo by to vypracování nezávislé zprávy o každé zemi, která by byla projednána s vnitrostátními vládami a parlamenty. Na konci diskuse by každá země měla dostat doporučení, jak provést zlepšení.
  • EU by měla poskytovat finanční prostředky lidskoprávním a pro-demokratickým skupinám. Tyto skupiny by měly tyto peníze využít k tomu, aby pomohly vzdělávat veřejnost o svých právech a o tom, jak je používat, aby sledovaly, zda vlády dodržují své zákonné povinnosti, a aby vedly soudní případy, pokud se vyskytnou problémy.
  • EU by měla zlepšit nástroje, které již nyní mají sloužit k vyvíjaní politického a právního tlaku na vlády, které porušují pravidla a útočí na instituce, které pomáhají chránit práva a demokracii, jako jsou nezávislé soudy a sdělovací prostředky. Všechny části EU by mohly učinit zlepšení. Evropský parlament by například mohl usnadnit ochranu základních hodnot tím, že zřídí orgán složený ze stran, který by umožnil poslancům Evropského parlamentu z různých politických skupin pracovat efektivněji.

Později tento měsíc zveřejní Evropská komise doporučení, co by EU mohla udělat více pro ochranu základních hodnot. V nedávné době Komise zveřejnila dokument (sdělení Komise „Další posílení právního státu v rámci Unie“), v němž uvádí, co by se mohlo zlepšit a žádá o návrhy od odborníků. Nový dokument Liberties je odpovědí na žádost Komise o vstup.

Stáhněte si celý článek zde.