Štrasburský soud zastavil demolice romských domů v Bulharsku

Soud položil bulharským úřadům dvě otázky ke zvážení a vyzval vládu k zastavení demolice, dokud nebude zajištěno alternativní bydlení.

V červenci varoval Bulharský helsinský výbor (BHC) před plánovanou demolicí dalších dvou romských domů v Garmenu, v Bulharsku.

Evropský soud pro lidská práva vydal "naléhavé předběžné opatření" proti plánované demolice a položil bulharské vládě, dvě otázky:

  1. Jaká opatření byla přijata, aby bylo zajištěno ubytování a podpora pro zranitelné osoby mezi těmi, kteří tam žijí?
  2. Zajišťují tato opatření oddělení dětí od svých rodičů?

4. září, soud rozhodl neuložit předběžné opatření poté, co vláda sdělila, že vystěhování bude odloženo až do 30. září, aby bylo možné zajistit náhradní ubytování.

Předběžná opatření jsou naléhavá opatření, kdy se podle soudu dobře zavedené praxe, uplatní pouze tehdy, pokud existuje bezprostřední riziko nenapravitelné škody. O takovém opatření se rozhoduje v souvislosti s řízením před soudem, aniž by uvádělo v pochybnost všechna následná rozhodnutí o přípustnosti nebo meritu věci.

Soud uděluje žádosti o předběžné opatření pouze výjimečně, pokud by žadatel jinak čelil reálnému nebezpečí vážného a nevratného poškození, a nelidského či ponižujícího zacházení. Toto prozatímní opatření bylo uloženo v roce 2008 v předvečer plánované demolice "Batalova mlýna" - romské čtvrti v Sofii, protože nebyla zajištěna žádná alternativa ubytování pro zranitelné žadatele.