Turné "Karavany migrantů" po Itálii má propagovat dialog o uprchlické krizi

Během své dvouapůltisícikilometrové cesty se karavana zastaví ve městech, kde je situace s přistěhovalci a uprchlíky komplikovaná, kde ale také existují i dobré příklady integrace.
Druhá italská "Karavana migrantů" odstartovala 2. dubna s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o právech migrantů.

Po zkušenosti s úspěchem v roce 2014, nová Karavana migrantů byla zahájena v dubnu v Turíně, kde začíná další turné po Itálii. Tato iniciativa má mnoho cílů: karavana má v úmyslu zvýšit povědomí veřejnosti o situaci migrantů a podporu dodržování lidských práv a důstojnosti při zohlednění místních Italských sociálních a environmentálních problémů a ukazuje provázanost s fenoménem migrace.

Během dvaapůltisícikilometrové cesty se Karavana zastaví v Římě, Lancianu, Altamuře, Pescaře a Catanii - tedy městech, kde je situace s migranty a uprchlíky komplikovaná, ale tam, kde jsou také dobré příklady integrace.

Latinskoamerické odkazy

Karavana migrantů má paralelu s Karavaně matek zmizelých migrantů, která cestovala po Latinské Americe. Mezi dobrovolníky v italské Karavaně jsou účastníci akce ze Střední Ameriky.

There are many similarities between the migratory realities of Latin America and Europe.   (Image: Organización Internacional para las migraciones)

Existuje mnoho podobností mezi migrační realitou v Latinské Americe a Evropě. (Zdroj obrázku: Organización Internacional para las migraciones)

Existuje velmi mnoho podobných rysů mezi migrační realitou v těchto dvou oblastech. Stejně jako ve Střední Americe, přistěhovalci v Evropě prchají před válkou, násilím nebo pronásledováním. Stejně jako ve Střední Americe stěny a bariéry toky přistěhovalců nezastaví, jediným výsledkem je zvýšení nebezpečí pro migranty. Stejně jako ve Střední Americe existuje příliš mnoho migrantů, kteří v Evropě "zmizeli".

Karavana migrantů je tedy příležitostí pro setkání lidi z velmi různorodých oblastí, výměnu nápadů a myšlenek a především příležitostí k poodhalení roušky nad zmizelými přistěhovalci ve Středomoří.