Uprchlice dostala kompenzaci za pobyt v polském detenčním centru

Zadržování íránské ženy žádající o azyl bylo neodůvodněné a musí za to dostat kompenzaci, rozhodl polský krajský soud v ojedinělém rozhodnutí o zacházení s cizinci.

Krajský soud v Radom přiznal komenzaci íránské uprchlici za její protiprávní a neoprávněné umístění v hlídaném centrum pro cizince.

V obavě o své bezpečí, opustila tato žena Írán v roce 2011, a našla útočiště v Nizozemsku. Dříve jí bylo uděleno polské vízum, a byla následně převedena do Polska, aby její žádost o přiznání postavení uprchlíka byla v souladu s právem EU.

Hned po jejím převozu do Polska byla zadržena a umístěna do cizineckého detenčního centra v Lesznowola.

"Důvodem pro [její] zadržení v hlídaném centru byl její nelegální přechod státní hranice a nutnost ověřit její totožnost," uvedl Jacek Białas, právník pro uprchlíky z Helsinské nadace pro lidská práva.

Soud v Radomu shledal ve svém březnovém rozhodnutí, že její umístění v hlídaném centru bylo neodůvodněné. Byla předána do Polska na základě dohody mezi Nizozemskem a Polskem, a ta nebyla dodržena. Kromě toho žena předložila při podání žádosti o status uprchlíka svůj íránský doklad totožnosti.

"Jsme velmi potěšeni tímto rozhodnutím," řekl Białas. "Překročení hranice v tomto případě by nemělo být považováno za protiprávní. Nemělo by být nutné ověření její totožnosti."

Dodal, že to je velmi vzácné, aby polský soud rozhodoval v případech týkajících se umístění cizinců ve střežených věznicích.

Soud přiznal ženě plnou výši náhrady škody, o kterou žádala. Rozsudek není konečný.