Pomozte nám to změnit: Chlapce, který ochrnul po povinném očkování, stát odmítá odškodnit

Čtyřměsíční Honzík z Jihomoravského kraje ochrnul po druhé dávce hexavakcíny na polovinu tvářičky. Odborní lékaři shledali, že jde o postižení v důsledku očkování a že i přes léčbu a rehabilitaci nelze očekávat zlepšení.

Ministerstvo zdravotnictví ale žádost rodiny o odškodnění odmítlo. Za doživotní újmu tak podle státu nenese nikdo odpovědnost. S tím se rodiče nechtějí smířit a s pomocí Ligy lidských práv připravují žalobu proti státu.

Podpořte prosím právní zastupování tohoto případu. Pokud podle nás stát nařizuje povinné očkování, musí také nést zodpovědnost za jím způsobené negativní důsledky.

Spravedlivá kompenzace

Chlapeček byl zcela zdravý, když byl ve věku 4 měsíců očkován druhou dávkou hexavakcíny. Na druhý den si jeho matka všimla nepatrného nedovírání očička, po týdnu mu ochrnula celá polovina tvářičky. Odborní lékaři shledali, že jde o postižení v důsledku očkování a že i přes veškerou léčebnou a rehabilitační péči nelze očekávat zlepšení. Proto rodiče chtějí pro svého synka spravedlivou kompenzaci trvalých následků, ale také kompenzaci za vynaložené náklady související s dosavadní léčbou. V rámci kampaně vybírá Liga lidských práv 30.000 Kč na svou práci (zpracování žaloby a právní zastoupení v žalobě proti státu). Vše ostatní jde přímo rodičům Honzíka na léčbu a náklady spojené s předchozí léčbou.

Podle starého občanského zákoníku nesl odpovědnost za nežádoucí účinky očkování lékař, i když při aplikaci vakcíny nepochybil. Nový občanský zákoník tuto tzv. objektivní odpovědnost zrušil, ale zároveň nebyla výslovně přenesena na stát, čímž vznikla nepřijatelná situace, že se k odpovědnosti nehlásí nikdo. Domníváme se, že odpovědnost státu vyplývá z obecných právních ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti, z práva na ochranu zdraví i z mezinárodních úmluv. Stát očkování nařizuje jako povinné bez možnosti volby, tak také musí nést odpovědnost za jím způsobené negativní důsledky,“ uvádí k případu advokátka Zuzana Candigliota, která rodinu zastupuje.

Ústavní soud už téměř dva roky volá po odškodňování újmy na zdraví vzniklé povinným očkováním, ale Ministerstvo zdravotnictví zatím připravilo jen věcný záměr odškodňovacího zákona, který dosud nebyl zveřejněn. Podle nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu by převzetí odpovědnosti státu za tuto újmu přispělo ke zmírnění obav rodičů z nepříznivých následků očkování.

Rodinu a zastupování případu můžete podpořit zde.