Soud ve Vilniusu stanovil sankci za porušení práva na azyl

Okresní soud ve Vilniusu stanovil finanční sankci za porušení práva na azyl - tuto sankci bude muset Litva zaplatit dvěma mladistvým, kteří uprchli z Afghánistánu a byli protiprávně zadrženi a vězněni ve věznici Lukiškės.

Okresní soud ve Vilniusu dnes rozhodl v případu odškodnění pro dva občany Afghánistánu za jejich protiprávní detenci, že stát Litva pochybil. Výsledkem je, že stát je povinen odškodnit Afghánce za utrpěnou škodu, vyčíslenou soudem ve výši 21,900 litas (přibližně 6342 euro).

Organizace Human Rights Monitoring Institute a Lithuanian Red Cross Society, jednaly společně ve jménu Afghánců a 26. listopadu 2013 předložili jejich případ soudu. Tito dva občané Afghánistánu , kterým v době, kdy k protiprávnímu jednání došlo, bylo jen 14 a 17 let, byli zadrženi 4. dubna důstojníky pohraniční stráže v oblasti Ignalina chvíli poté, co překročili Litevskou státní hranici.

Tito dva mladí lidé prchali z válkou zmítaného Afghánistánu a žádali o azyl v Litvě. I když vnitrostátní i mezinárodní právo ukládají, že uchazeči o azyl jsou vyňati z trestní odpovědnosti za nelegální překročení hranic, Litva toto pravidlo nerespektovala. Bylo zahájeno přípravné řízení, ve kterém byla oběma mladistvým nařízena vazba, v rámci které strávili tři měsíce ve Vazební věznici Lukiškės společně s dospělými muži - utrpěli ponižování, urážky a další porušování lidských práv.

"Toto není poprvé, co Litva stíhá uprchlíky přicházející do země. Ale je to poprvé, co byla Litva uznány vinnou za neuplatňování práva na azyl a porušení lidských práv - včetně požadavku na odškodnění za škody napáchané jednáním státu. Pokud azylový systém v Litvě nezačne řádně fungovat, je vysoce pravděpodobné, že počet takovýchto případů v Litvě poroste," řekl Jūratė Guzevičiūtė, právní ředitel HRMI.

Tento případ také poukazuje na další problém - praxi zneužívaní detence jako omezovacího prostředku v Litvě. Litevské soudy jsou velmi nakloněné uplatňovat toto opatření, které je rovnocenné s trestem odnětí svobody - až 95% žádostí o detencí bývá odklepnuto.

Rozhodnutí o detenci v Litvě jsou častokrát "odklepnuta od stolu", aniž by byl brán ohled na specifickou situaci osoby, její zranitelnost a další okolnosti. "Stejně tak byli tito dva mladí lidé uvězněni ve věznici Lukiškės bez posouzení faktických a právních okolností. I když byli zpočátku uznáni vinnými, nakonec je soud, díky právní obraně Red Cross, zprostil viny. To však znamená, že tito mladiství byli ve vazbě po dobu více než tří měsíců protiprávně," řekl Jūratė Guzevičiūtė, právní ředitel HRMI.