Benátská komise kritizuje nový polský zákon o Ústavním soudu

"Paralyzování činnosti Ústavního soudu ohrožuje právní stát, demokracii a ochranu lidských práv," uvedla Rada evropského poradního orgánu.
Komise zdůraznila, že zveřejnění rozhodnutí soudu z 9. března 2016, má zásadní význam pro řešení současné ústavní krize.

Polský ministr zahraničí Witold Waszczykowski, požádal v prosinci o stanovisko Benátské komise (poradní orgán Rady Evropy) ke změnám zákona o Ústavním soudu.

Přijat na konci prosince 2015, přináší nový zákon několik kontroverzních ustanovení, včetně změny počtu soudců sedících v plné lavici z 9 na 13, projednávání případů chronologicky jak se dostanou k soudu, a povinnost rozhodovat dvoutřetinovou většinou.

Během příprav stanoviska se Benátská komise setkala s prezidentem Polska, zástupci vlády, Sejmu (dolní komora parlamentu), soudci Ústavního soudu, národním veřejným ochráncem práv a zástupci nevládních organizací.

Komise zveřejnila své stanovisko v březnu, a kritizovala v něm všechny změny, které novela přináší. Podle jejího názoru by tyto změny zpomalily nebo dokonce ochromily činnost Ústavního soudu, což by bylo nepřijatelné pro soulad s evropskými normami.

Jmenování

Část stanoviska je věnována způsobu jmenování soudců. Benátská komise poukazuje na to, že argumenty o výměně tři soudců, jejichž mandát skončil v listopadu 2015 jsou podnětem pro celou krizi.

"Navzdory tomu, že členové Parlamentu jsou po volbách změněni, nemohou být zbaveni moci vytvořit vlastní rozhodnutí o otázkách, které se objevují v průběhu jejich funkčního období. Bylo by v rozporu se zásadami demokracie, pokud by parlament mohl vybrat veřejné činitelé, včetně soudců, v předstihu - i když by měla být křesla prázdné, během příštího funkčního období parlamentu," říká Komise. "A naopak, nový Parlament musí respektovat rozhodnutí předchozího, co se týká jmenování úředníků veřejné správy."

Benátská komise poznamenává, že současná ústavní krize není vhodný okamžik pro změnu ústavy. Komise však doporučuje zvážit změny ústavy takovým způsobem, že soudci Tribunálu budou jmenováni kvalifikovanou většinou hlasů.

Odmítnutí zveřejnění

Ve svém stanovisku Benátská komise také posuzovala rozhodnutí Soudu z 9. března, který také uznalo změny zákona za zcela neslučitelné s vnitrostátním právem, ačkoli vláda odmítla zveřejnit toto rozhodnutí.

Komise zdůraznila, že odmítnutí vlády zveřejnit rozhodnutí Soudu by bylo nejen v rozporu s právním státem, ale takový bezprecedentní krok by také dále prohloubil ústavní krizi.

Novela zákona o Ústavním soudu není jediným zákonem v Polsku, který je podroben kontrole Komise. Monitorovací výbor Parlamentního shromáždění Rady Evropy požádal o stanovisko týkající se zákona o policejních silách, a o názor Evropské komise do konce června 2016.

Úplné znění stanoviska Benátské komise je k dispozici zde.