Žádosti o azyl zpátky na úrovni před rokem 2015

Počet migrantů, kteří přijíždějí do Evropy, je zpátky na úrovni před rokem 2015, avšak krajně pravicoví lídři stále používají antiimigrační rétoriku k tomu, aby pokročili ve své agendě. V mezičase se cesta migrantů a uprchlíků stává stále nebezpečnější.

Proti-přistěhovalecké strany jsou v Evropě na vzestupu (i když existuje určitá naděje pro Evropské liberály). Pravicoví lídři i nadále využívají příběh migrační "krize", aby polarizovali evropskou politiku a pokročili v programu proti imigrantům.

Počet přistěhovalců přicházejících do Evropy se zároveň výrazně snižuje. Podle Evropského statistického úřadu bylo v roce 2015 registrováno více než 1,3 milionu žádostí o azyl v porovnání s 704 600 v roce 2017. Nejnovější trendy v oblasti azylu ze strany Evropského podpůrného úřadu pro azylové otázky (EASO) ukazují, že počet migrantů a uprchlíků, kteří se snaží o štěstí v EU v roce 2018 dosáhl pouze asi 406 000 (za období od ledna do srpna), což je o 15 procent méně žádostí než za stejné období v roce 2017.

Počet příjezdů přes moře také značně poklesl. Nejvýraznější posun byl zaznamenán v Itálii: Do 30. října 2018 bylo zaznamenáno pouze 22 031 námořních příjezdů, což představuje pokles o 88 procent oproti stejnému období v roce 2017.

The journey becomes more dangerous

Zatímco počet těch, kteří přijíždějí, klesá, podíl utopených se zvyšuje. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR) hlásí jedno úmrtí na každých 18 příchozích v období od ledna do července 2018, ve srovnání s jedním úmrtím na každých 42 příchozích v roce 2017.

Hrubý postoj nové italské vlády, která blokuje námořní záchranné akce nevládních organizací, nepomáhá. Odrazující politiky zaměřené na odvrácení neregulérních příjezdů však nejsou efektivní, jak ukazuje studie italského Institutu pro mezinárodní politické studie (ISPI). ISPI vysvětluje, že pokles přílivů není až tak spjat s italskými orgány, které brání snahám nevládních organizací zachraňovat životy, jako s tajnými dohodami mezi Itálií a libyjskými milicemi, které zachytávají nově příchozí.

Obchodníci s lidmi navíc podstupují větší riziko, protože se zvýšil dohled libyjské pobřežní stráže. Nedostatek bezpečných a právních cest pro uprchlíky byl kritizován UNHCR, který vyzývá Evropu, aby zvýšila počty přesídlovacích center a řešila překážky sjednocení rodiny.

Distribuce přesídlených osob ve světě

Migrační "krize" ovládá evropskou politiku a média od roku 2015. Méně informací šlo o distribuci uprchlíků ve světě. Z 68,5 milionu násilně vysídlených lidí na světě žije 85 procent v rozvojových zemích.

Včetně palestinských uprchlíků dosahuje počet uprchlíků v Jordánsku tři miliony, což převyšuje celkový počet uprchlíků v Evropské unii pouze o 2,3 milionu. Jordánsko má populaci méně než 10 milionů lidí, zatímco populace EU je 512 milionů.

Celkový počet uprchlíků registrovaných v Maďarsku činil v roce 2017 pouhých 5 641. Přesto premiér Viktor Orbán využil pro navýšení svého volebního skóre ostrou anti-imigrantskou rétoriku. Další nedávný příklad demagogie, který pomáhá vyhrát volby.

Evropské vlády "uspěly" ve snižování počtu příchozích na základě dohod uzavřených s tureckou vládou a vládou uznanou OSN v Tripolisu, čímž ponechaly tisíce uprchlíků a migrantů uvězněných na řeckých ostrovech, nebo ještě hůř, v zadržovacích střediscích v Libyi, kde čelí nucené práci, vydírání a dokonce i mučení a popravám. Není načase zaměřit naše úsilí na zlepšení životů těchto lidí?

English