Spravedlnost na hranicích: smrt žadatele o azyl z rukou bulharské policie musí být prošetřena

Žadatel o azyl byl zastřelen policií na bulharsko-turecké hranici, ale dosáhne oběť a jeho rodina spravedlnosti?
Afghánský muž byl zastřelen policejním důstojníkem a více než 50 dalších bylo zatčeno nedaleko bulharsko - turecké hranice 15. října 2015 ve večerních hodinách. V souvislosti s incidentem, který se konal v blízkosti města Sredets, vyjádřil Bulharský helsinský výbor následující postoj:

S ohledem na informace poskytnuté během zvláštního briefingu ministra vnitra Georgiho Kostova a okresní státní zástupkyně Burgasu, Kaliny Chapkanove, ani zadržení, ani oběť nepředstavovali ohrožení života nebo zdraví v době smrtícího výstřelu. Použití zbraní, včetně střel do vzduchu, bylo tedy protiprávní, protože porušilo povinný standard absolutní nezbytnosti použití zbraní, fyzické síly nebo pomocných prostředků ze strany policie. Standard implementující Evropskou úmluvu o lidských právech (ECHR) je zakotven v zákoně o Ministerstva vnitra z roku 2012.

Protiuprchlická propaganda

Tento incident byl přirozeným důsledkem systematické propagandy na nejvyšší úrovni proti uprchlíkům ze strany bulharských úředníků. Již mnoho let byli uprchlíci prezentováni jako hrozba Bulharů, což vytvořilo veřejné vnímání strachu a nesnášenlivosti vůči vstupu a přítomnost cizinců v Bulharsku.

Názor, že používání střelných zbraní ze strany pohraničních bezpečnostních důstojníků je vždy odůvodněné, je nepřijatelný. Toto stanovisko nemá nic společného s právem. Odráží kromě nevědomosti i xenofobní nálady. Na hranicích, stejně jako kdekoli jinde, podléhají bulharští pohraniční policisté bulharskému právu, které podle mezinárodního práva zakazuje používat zbraně proti lidem, kteří neohroziují nikoho život nebo zdraví.

Všechny oči upřímené na Bulharsko

Nyní musí státní zástupce prošetřit nejrychlejším, nejnestrannějším a nejdůkladnějším způsobem, co se opravdu stalo. Hanebné tendence bulharských prokurátorů přiklonit se na stranu policie v případech, kdy jde o lidský život, musí přestat. V mnoha podobných případech, státní zastupitelství zahlazuje jednání policie, takže nenese trestní odpovědnost. To potvrdil i Evropský soud pro lidská práva v řadě rozsudků proti Bulharsku, kde se stanoví, že vyšetřování policejního násilí a nepřiměřeného použití síly je neefektivní a neobjektivní.

Nyní jsou oči celé Evropy, nemluvě o těch ze zemí původu uprchlíků, upřímeny na Bulharsko, a generální prokurátor je odpovědný za zajištění nezávislosti vyšetřování.