85,000 lidí se podepsalo na podporu humánního imigračního zákona

Během šesti měsíců shromáždili aktivisté 85,000 podpisů na podporu nového imigračního zákona. Podpisy byly předloženy Parlamentu, aby vyvinuly tlak na politiky k podpoře humánnějšího systému.

85,000 podpisů

Kampaň "Ero straniero - L'humanità che fa bene" (Byl jsem cizinec - Lidstvo, které koná dobro) shromáždila více než 85,000 podpisů - což je mnohem víc než požadovaných 50 000 - na podporu nového přistěhovaleckého zákona. Podpisy byly předloženy Poslanecké sněmovně v pátek 27. října.

Sbírání podpisů podpořili Radicali Italiani a Emma Bonino, Nadace Casa della Carità "Angelo Abriani", ACLI, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CNCA, A Buon Diritto a Italská koalice pro občanské svobody a práva; navíc tuto akci podpořilo mnoho starostů měst a dalších neziskových organizací.

Návrh

V 11:30 ráno 27. října se na náměstí před parlamentem shromáždili zástupci občanské společnosti a politických stran za účelem podání podpisů, jakož i oslav a komentování dobrého výsledku kampaně. Aktivisté Emma Bonino, Luigi Manconi, Igiaba Scego a Patrizio Gonnella mimo jiné vyjádřili svou vděčnost mnoha dobrovolníkům, kteří pracovali na shromažďování podpisů.

Návrh mimo jiné zahrnuje možnost legálně vstoupit do Itálie s dočasným pracovním povolením, umožňuje cizincům, kteří mají vazby v Itálií, získat povolení k pobytu, opatření pro sociální a profesní začleňování žadatelů o azyl a uprchlíků, zrušení trestného činu nelegálního vstupu a další reformy systému přijímání.

Komentáře

Pro shrnutí úspěchu podpisové akce vydali její propagátoři prohlášení, že "Je to úžasný výsledek, který jsme dosáhli díky stovkám aktivistů a dobrovolníků, kteří v uplynulých měsících procházeli italské ulice a náměstí, aby shromáždili podpisy. V současném politickém klimatu dominuje strach a demagogie, takže si výsledek kampaně velmi vážíme."

Úspěch kampaně ukazuje, že existuje další Itálie, Itálie, která se nebojí cizinců, která se nevzdává před budováním zdí a věří, že může existovat lepší zákon než současný imigrační zákon, známý jako Bossi-Fini. Je to Itálie, která věří, že legalita a lidskost mohou existovat společně pod stejnými zákony.