Agenda Itálie 2016: Promluvme si o transparentnosti

Tady je to, co je třeba udělat v roce 2016, aby se odpovídajícím způsobem řešil problém korupce a zaručila větší a větší transparentnost v Itálii.

Rok 2016 bude klíčovým rokem pro problematiku boje proti korupci a transparentnost v Itálii. Z tohoto důvodu, Transparency International Itálie a ostatní nevládní organizace daly dohromady program klíčových priorit, které musí italská vláda řešit.

Pojďme se bavit o transparentnosti

Jakým výzvám budeme muset čelit v roce 2016 s ohledem na transparentnost? Co je třeba udělat, abychom bojovali proti korupci?

Jednu slunnou prosincovou sobotu svedla Transparency International Itálie dohromady 13 nevládních organizací a sdružení občanské společnosti, včetně Italské koalice pro občanská práva a svobody, Associazione Antigone, Diritto di Sapere, Hermes Center for Digital Human Rights, Cittadinanzattiva a Cittadini Reattivi.

Cílem iniciativy bylo diskutovat o některých klíčových otázkách - jako je finanční integrita, whistleblowing, lobbying, přístup k informacím, sankce a konfiskace - a sestavit #TransparentAgenda hlavních priorit, které je potřeba řešit ze strany italské vlády.

Transparentní agenda pro rok 2016

Na konci dne - po mnoha debatách a reflexi - byl veřejnosti představen seznam klíčových bodů, které mají být urychleně řešeny. Tady je to, co je třeba udělat v roce 2016, aby se odpovídajícím způsobem řešil problém korupce a byla zaručena větší a větší transparentnost:

  • Co se týká finanční integrity, je nanejvýš důležitá proto, aby zajistila odpovídající sledování pohybů kapitálů hlašených země-po-zemi hlášeními nadnárodním společnostem. Je také důležité pomoci občanům lépe pochopit fungování finančních trhů prostřednictvím nabídky specifických informačních kurzů.
  • Co se týče informátorství, je velmi důležité uznat a chránit ty, kdo najdou odvahu promluvit a odsoudit korupci. To v první řadě vyžaduje souhlas dobrého zákona v této věci, ale také to znamená, že je naléhavě potřeba zpochybnit stávající negativní vnímání jevu veřejnosti prostřednictvím advokacie. Je také nutná dohoa na odpovídajícím a pozitivním překladu termínu "informátor" v italštině, jako například "občanský agent."
  • Co se týká lobbování, je potřeba pečlivě sledovat regionální zákony na toto téma a zdokonalovat je tak, aby byl zajištěn soulad.
  • Co se týká přístupu k informacím, prvním krokem je přijetí italského zákona o svobodě informací. Itálie je skutečně již příliš dlouho bez řádné právní úpravy přístupu občanů k veřejným informacím, jak odsoudila pokračující kampaň# FOIA4Italy. Je čas zaplnit tuto mezeru dobrým zákonem v této oblasti - který by měl respektovat 10 klíčových bodů identifikovaných členy koalice FOIA 4 Italy a bude pozorně sledován Parlamentem k zajištění shody.
  • Co se týká sankcí a konfiskace, obecná představa je, že by bylo účinnější se uchylovat ke konzistentním peněžitým sankcím spíše než k zadržení. Kromě toho musí být údaje o předpisech, vyjednávání a zabavení pečlivě sledovány.