Potrebujeme Prostor pro změnu!

Drugreporter ve spolupráci s šesti dalšími nevládními organizacemi, hrdě představuje novou mezinárodní kampaň Prostor pro změnu - protože musíme změnit způsob, jakým reagujeme na městské problémy s drogami.

Děkujeme za váš zájem, ale tato kampaň skončila.

V roce 1987 se Organizace spojených národů rozhodla vyhlásit 26.června za Mezinárodní den proti zneužívání drog a obchodování s lidmi. Po mnoho let byl tento den byl oslavován některými vládami protidrogovými rituály jako je veřejné pálení zabavených drog nebo televizní popravy drogových mul. Za posledních 10 let se 26. červen proměnil v den akce občanské společnosti na podporu protidrogové politiky založené na lidských právech a veřejném zdraví.

Potřebujeme nový přístup

V letošním roce, ve spolupráci s Podporujte. Netrestejte, jsme zahájili kampaň v osmi evropských městech, v Aténách, Bělehradu, Bratislavě, Bukurešti, Budapešti, Porto, Sofii a Varšavě - budeme vzdělávat a mobilizovat veřejnost, aby podpořila inovační alternativy k represivním politikám, jako jsou místnosti pro užívání drog.

Kampaň Prostor pro změnuse zaměřuje na ty lidi, jejichž životy jsou ovlivněny pouličním užíváním drog, a to buď proto, že mají příbuzného, který užívá drogy, nebo proto, že žijí v sousedství, kde mnoho lidí užívá drogy. V každém z osmi měst jsou obrovské problémy spojené s injekčním užíváním drog: infekce HIV a hepatitidy, úmrtí na předávkování drogami, drogový odpad a obtěžování.

Naše webové stránky kampaně vám nabízí multimediální obsah z každého města o aktuální situaci a místních problémech. Chceme-li snížit tyto škody, musíme přijmout nový přístup. Namísto kriminalizace uživatelů drog, a jejich vytlačování na okraj společnosti, potřebujeme programy, které distribuují sterilní vybavení a informace, stejně jako vytvořit bezpečné a hygienické prostředí, kde lidé mohou užívat své drogy bez toho aby si ublížili a bez rušení veřejnosti.

Pokoje pro konzumaci drog

Ze zkušeností měst jako je Curych, Vancouver a Kodaň víme, že pokoje pro konzumaci drog (DCR) mohou sloužit jako vstupní kroky k systému léčby. DCR nejsou řešením sama o sobě: fungují pouze v případě, že jsou součástí integrované městské protidrogové strategie.

Tato strategie by měla být postavena na čtyřech pilířích: prevence, léčba, minimalizace škod a vymáhání práva. Pokud města vytvoří koordinační systém drog a poskytnou odpovídající rozpočet na uskutečnění "čtyř pilířů protidrogové strategie," můžeme významně snížit problémy s drogami. V našem návrhu, který odešleme rozhodujícím orgánům těchto osmi měst, je žádáme, aby tak učinily.

Žádáme vás, abyste podepsali naší online petici, vyzvali své přátele, aby ji podepsali, a sdíleli webové stránky naší kampaně na Facebooku a Twitteru!