Potrebujeme Prostor pro změnu!

Drugreporter ve spolupráci s šesti dalšími nevládními organizacemi, hrdě představuje novou mezinárodní kampaň Prostor pro změnu - protože musíme změnit způsob, jakým reagujeme na městské problémy s drogami.

Potrebujeme Prostor pro změnu!

Injekční užívání drog se stává rostoucím problém ve většině našich měst-zejména v těch čtvrtích, kde žije velký počet mladých lidí v chudobě. Čím více lidí si píchá drogy v nebezpečným prostředí, tím více lidí sdílí jehly, a to vede k více infekcím, úmrtím z předávkování drogami, drogovému odpadu a obtěžování na ulicích.

Řešení nespočívá v rukou policie - zatýkání lidí, kteří užívají drogy, nesnižuje počet uživatelů drog, ale tlačí je k jejich užívání riskantnější cestou, a k rychlému zlikvidování jejich jehel. Staré způsoby boje proti drogové problematice nefungují.

Z příkladů měst, jako je Curych, Vancouver či Kodaň, se můžeme dozvědět hodně o tom, co funguje při snižování užívání drog v ulicích a souvisejícími problémy. Rozhodující orgány by měly přijmout komplexní protidrogové strategie založené na čtyřech pilířích: prevence, léčba, minimalizace škod a vymáhání práva.

PREVENCE: Potřebujeme upřímnou protidrogovou výchovy ve školách, jakož i preventivní programy zaměřené na mladé lidi na tanečních akcích a festivalech!

LÉČBA: Lidé, kteří hledají léčbu drogové závislosti potřebují instituce pro léčbu a sociální rehabilitace, stejně jako doléčovací centra, aby jim pomohla při vzdělávání a pracovních příležitostech!

MINIMALIZACE ŠKOD: Pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou přestat s užíváním drog, musíme vytvořit drogové místnosti, kde si mohou aplikovat své drogy pomocí sterilního vybavení, pod dohledem zdravotnického personálu, aby se zabránilo infekci, úmrtí z předávkování drogami a drogovému odpadu!

VYMÁHÁNÍ PRÁVA: Místo zatýkání a zadržování uživatelů injekčních drog, by je měla policie přesunout z ulic do center minimalizace škod!

Žádáme rozhodovací orgány

  • aby přijaly městské protidrogové strategie založené na čtyřech pilířích popsaných výše;
  • zapojily občanskou společnost ve vývoji/provádění této strategie;
  • o vytvoření městské koordinace drogového systému pro realizaci strategií a zajištění spolupráce mezi těmito pilíři;
  • aby poskytly dostatečné zdroje s cílem zlepšit a rozšířit služby!

V roce 1987 se Organizace spojených národů rozhodla vyhlásit 26.června za Mezinárodní den proti zneužívání drog a obchodování s lidmi. Po mnoho let byl tento den byl oslavován některými vládami protidrogovými rituály jako je veřejné pálení zabavených drog nebo televizní popravy drogových mul. Za posledních 10 let se 26. červen proměnil v den akce občanské společnosti na podporu protidrogové politiky založené na lidských právech a veřejném zdraví.

Potřebujeme nový přístup

V letošním roce, ve spolupráci s Podporujte. Netrestejte, jsme zahájili kampaň v osmi evropských městech, v Aténách, Bělehradu, Bratislavě, Bukurešti, Budapešti, Porto, Sofii a Varšavě - budeme vzdělávat a mobilizovat veřejnost, aby podpořila inovační alternativy k represivním politikám, jako jsou místnosti pro užívání drog.

Kampaň Prostor pro změnuse zaměřuje na ty lidi, jejichž životy jsou ovlivněny pouličním užíváním drog, a to buď proto, že mají příbuzného, který užívá drogy, nebo proto, že žijí v sousedství, kde mnoho lidí užívá drogy. V každém z osmi měst jsou obrovské problémy spojené s injekčním užíváním drog: infekce HIV a hepatitidy, úmrtí na předávkování drogami, drogový odpad a obtěžování.

Naše webové stránky kampaně vám nabízí multimediální obsah z každého města o aktuální situaci a místních problémech. Chceme-li snížit tyto škody, musíme přijmout nový přístup. Namísto kriminalizace uživatelů drog, a jejich vytlačování na okraj společnosti, potřebujeme programy, které distribuují sterilní vybavení a informace, stejně jako vytvořit bezpečné a hygienické prostředí, kde lidé mohou užívat své drogy bez toho aby si ublížili a bez rušení veřejnosti.

Pokoje pro konzumaci drog

Ze zkušeností měst jako je Curych, Vancouver a Kodaň víme, že pokoje pro konzumaci drog (DCR) mohou sloužit jako vstupní kroky k systému léčby. DCR nejsou řešením sama o sobě: fungují pouze v případě, že jsou součástí integrované městské protidrogové strategie.

Tato strategie by měla být postavena na čtyřech pilířích: prevence, léčba, minimalizace škod a vymáhání práva. Pokud města vytvoří koordinační systém drog a poskytnou odpovídající rozpočet na uskutečnění "čtyř pilířů protidrogové strategie," můžeme významně snížit problémy s drogami. V našem návrhu, který odešleme rozhodujícím orgánům těchto osmi měst, je žádáme, aby tak učinily.

Žádáme vás, abyste podepsali naší online petici, vyzvali své přátele, aby ji podepsali, a sdíleli webové stránky naší kampaně na Facebooku a Twitteru!