PŘISPĚJTE KE ZMĚNĚ BĚHEM COVID-19

Všichni máme právo na příjem a přístřeší, přístup ke zdravotní péči, jakož i na bezplatné a nezávislé informace, abychom překonali pandemii. Podpořte naši práci s cílem zajistit, aby byla tato práva uplatňována v celé EU. Přispějte nám darem, přispějte ke změně.

#humanrightsundercorona

Hands.jpg?ixlib=rails 0.3

Jak mluvit o lidských právech během Covid-19

Lidská práva jsou nástroj, který můžeme použít k nasměrování vlád k přijímání rozhodnutí, která staví do popředí zdraví a dobro všech. Mnoho vlád a médií však představuje lidská práva jako překážku veřejného zdraví. Tento škodlivý obrázek však často neúmyslně zesilujeme.

Tato příručka nabízí návrhy, jak vymezit lidská práva, když hovoříme o opatřeních, která úřady přijímají (nebo nepřijímají), aby zastavily šíření a minimalizovaly dopad koronaviru.

Je určena pro každého, kdo pracuje v oblasti lidských práv a chce, aby si lidé uvědomili důležitost a užitečnost svých práv při vytváření životů, které chtějí žít, a společenství, ve kterých chtějí žít.


"Tento dokument ušel dlouhou cestu k vyplnění velké mezery v diskurzu o lidských právech: naší neschopnosti přesvědčivě mluvit o právu na zdraví inspirativním emočním způsobem, který se spojuje s jedinečným způsobem myšlení o lidských právech a sdílené lidskosti."

Thomas Coombes, komunikace založená na naději

Donate banner hands

Štítky: