Španělští senátoři, prosím neumlčujte hlas lidu!

Zastavte schvalování Španělského zákona o veřejné bezpečnosti, který by nepřiměřeně omezoval základní svobody a udržoval diskriminaci ze strany policie. Připojte se k ostatním evropským občanům a řekněte senátorům, aby odmítli tento nespravedlivý zákon!

Děkujeme za váš zájem, ale tato kampaň skončila.

Občané napříč Evropou využívají svého práva k vyjádření nespokojenosti, zpochybňování vládní politiky a projevují své názory prostřednictvím mobilizace a pokojných protestů. Jedním z opatření, které přijala španělská vláda v reakci na aktivní a hlasitou část občanské společnosti, stavící se proti úsporným opatřením byl návrh zákona o veřejné bezpečnosti, který dále omezuje svobody a práva namísto toho, aby reagoval na potřeby a požadavky lidí.

Španělský návrh zákona o veřejné bezpečnosti, známý jako "náhubkový zákon," vytvoří nepřiměřené omezení práva na svobodu shromažďování a svobodu projevu a nebude obsahovat ochranu proti etnickému profilování policií. Návrh zákona, který v současnosti projednává španělský senát, ve skutečnosti vyvolal obavy OSN a Rady Evropy ve vztahu k nepřiměřeným pokutám a nadměrnému omezení práv a svobod.

Hlavní obavy týkající se tohoto zákona, jsou uvedeny níže:

Nepřiměřené omezení svobody shromažďování (nebo práva veřejně protestovat): Bude-li zákon schválen, veřejný prostor již nebude prostor pro politickou participaci, v důsledku pokut, které budou stanoveny u některých pokojných protestech, jako jsou demonstrace před parlamentem (s pokutami ve výši až 30.000 €), nebo klidné obsazení budovy. Je také alarmující, že návrh zákona umožňuje ukládání pokut v případech spontánní pokojných protestů.

Narušování svobody projevu: Pokud bude schválen, bude návrh zákona o veřejné bezpečnosti ukládat pokuty až 30.000 € za "neoprávněné použití fotografií a osobních nebo profesních údajů úředníků nebo policisty," což, kromě porušení svobody projevu, může vést k beztrestnosti v případech nadměrného použití síly ze strany policie. V mnoha případech slouží tyto fotografie jako hlavní důkazy v řízení proti nim. Návrh zákona také klasifikuje "nedostatek ohledu a respektu vůči policistům" jako trestný čin, který by mohl vést k uložení pokuty až do výše 600 € za vyjadřování kritických názorů na činnost policie. Toto jednání je chráněno mezinárodními standardy v oblasti lidských práv, a nemělo by být kriminalizováno.

Nedostatek ochranných opatření proti etnickéhmu profilování: A konečně, návrh zákona nestanoví záruky proti etnickému profilování policií, protože neimplementuje některé z opatření doporučených mezinárodními institucemi v oblasti lidských práv, k zabránění těmto praktikám. Etnické profilování se ukázala jako neúčinné v předcházení trestné činnosti, je diskriminační a stigmatizuje a kriminalizuje jednu součást španělské společnosti jen pro jejich fyzický vzhled.

Reakce od mezinárodních subjektů

Zvláštní zpravodaj OSN pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování také vyjádřil podobné obavy nad "nadměrným a nepřiměřeným omezením práva na svobodu pokojného shromažďování," které by tento zákon zavedl. Tato omezení by mohla zničit "nutný pluralismus, toleranci, a otevřenou mysl pro jakoukoliv demokratickou společnost." Komisař Rady Evropy pro lidská práva vyjádřil "vážné znepokojení," pokud jde o nepřiměřené pokuty, jakož i vágní znění některých ustanovení. Zároveň také uvedl, že má pochybnosti o tom, že "tato omezení jsou nezbytná v demokratické společnosti, namísto jiných prostředků k ochraně bezpečnosti osob a veřejného pořádku bez zásahů do práva na svobodu shromažďování."

Zvedněte svůj hlas a požádejte španělské senátory, aby hlasovali proti tomuto zákonu!