#Bezpráví: Španělsko limituje svobody, omezuje přístup občanů k soudům

Pomozte nám řict "Ne" pokusům španělské vlády o omezování svobod a práv místo toho, aby reagovala na potřeby a požadavky lidí. Pošlete svou kopii otevřeného dopisu panu Rajoyovi a slečně Redingové.

Děkujeme za váš zájem, ale tato kampaň skončila.

Občané v celé Evropě uplatňují svá práva, aby vyjádřili svou nespokojenost, napadají vládní politiky a usměrňují své požadavky prostřednictvím mobilizace a mírného protestu. Španělská vláda v reakci na aktivní volání společnosti proti úsporným politikám zavedla reformní program, který spíše omezuje práva a svobody, než reaguje na potřeby a požadavky lidí. Tato skutečnost značně snižuje právní záruky občanů před soudy. Nejde o ojedinělé činy; všechno je součástí plánu ponechat nás v #Bezpráví.

Pro zobrazení tohoto obsahu musíte přijmout cookies třetích stran.

Líbilo se vám video #Bezpráví? Prosím pomozte nám jej šířit dál!

Reformy španělské vlády zahrnují následující:

Reforma Zákona o veřejné bezpečnosti, nazývaného "proti-protestní zákon" nebo "zákon umlčení", protože se snaží o potlačení práv občanů na svobodu shromažďování a svobodu projevu. Návrh zákona uvádí, "okupace jakéhokoliv společného, veřejného nebo soukromého prostoru" bude považivána za správní delikt, za který může být uložena pokuta ve výši až 1,000€. Park je společný prostor. Náměstí je společný prostor. Ulice je společný prostor. Co si ta vláda myslí? Toto je porušení španělské Ústavy, Evropské úmluvy o základních právech a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Reforma Trestního zákoníku zahrnuje několik změn, které mají negativní dopad na práva občanů. Část věnovaná "trestným činům proti veřejnému pořádku" je formulována s cílem omezit svobodu projevu a svobodu shromažďování, přičemž obě jsou garantovány Ústavou a jde o základní svobody každé svobodné a spravedlivé demokracie. Ale pokud si myslíte, že lze tuto nespravelnost snadno napravit prostřednitvím soudů, jste na omyle.

Reforma právní pomoci (právní pomoc ve formě poskytnutí veřejného obhájce v případě nedosttku finančních prostředků) bude mít za důsledek to, že na bezplatné právní zastoupení dosáhne méně lidí. Někdo, kdo se chce odvvolat proti uložení pokuty za účast na demonstraci, nebo podat žalobu na zaplacení nezaplacené pohledávky, ale vydělává více než 1,065€ měsíčně a nemá rodinu, nemá na veřejného obhájce nárok, a tedy si bude muset zaplatit právnika, advokáta i soudní poplatky z vlastní kapsy.

Reforma Zákona o trestním řízení znamená, že nevládní organizace, sociální hnutí a jiná sdružení, která odsuzovala porušování lidských práv a politickou korupci, tak již nebudou moci činit v budoucnosti. Státní zástupci budou mít kontrolu nad každým právním krokem, a to bez dostatečných váh a protiváh. Kancelář nejvyššího státního zástupce odpovídá přímo vládě. Státní zástupci často volají pro trestnu odnětí svobody pro demonstranty, jsou neaktivní proti korupci a snaží se propuštění v případech policejní brutality nebo špatného zacházení.

Všechny tyto reformy ješte asi nebyly dost špatné, a tak vláda se snaží dále o omezení schopnosti občanů dosáhnout spravelnosti tím, že zmenší soudnictví. Vláda zrušila 1,200 pozic náhradních soudců, s tím, že jsou zbyteční. Tento tah poukazuje na nedůvěru vlády vůči soudnictví a vedl k tomu, že vláda zabránila stížnostem a kritice ze strany těchto soudců, a to tím, že jim v podstatě dala na ústa náhubek, čímž omezila jejich svobodu projevu a možnost podílet se na veřejném životě.

Lidská práva, spravedlnost a právní stát jsou jádrem Evropské unie. Proto každý pokus o útok na tyto hodnoty a zneplatnění právního státu lze považovat za útok na sýstém EU. Toto je neslýchané. Nechceme být v #Bezpráví. Je na každém z nás, abychom to zastavili!

Pro více informací navštivte nové webové stránky Rights International Spain!