Доброволци идват в Гърция, за да помогнат, да се научат и да изследват

Какво кара доброволците да се притекат на помощ на бежанците в цяла Европа? Освен желанието да помогнат, много от тях са водени от своето любопитство, желание да учат и жажда за приключения.

Доброволци от Унгария работят с местни доброволчески организации и групи активисти с цел да помогнат на бежанците в няколко европейски страни.

Освен чувство на солидарност към бежанците и гняв към политическите елити, много от доброволците са движени от любопитство, необходимостта да учат и разбират, както и от жаждата за приключения.

Някои от тях вече са полагали доброволен труд в продължение на няколко години, докато други са решили да се включат, видели с очите си потискаща ситуация с бежанците. Това, което свързва повечето от доброволците и което ги превръща в силна и добре функционираща група, е тяхната издръжливост и проактивност.