Доброволци в помощ на бежанците

Сдружението за солидарност с мигрантите в Сегед бе създадено, за да покаже, че има много унгарци, които приветстват търсещите убежище с гостоприемство, добро отношение и човещина, помагайки им да продължат по пътя си с достойнство.

През лятото на 2015 г. хиляди души, бягащи от война и пълна безнадеждност, пристигнаха в Унгария. Те нямаше да получат подкрепа и грижи без добре организираната помощ на доброволчески сдружения.

Нашата цел е да представим кадри, които показват безкористната всеотдайност на доброволците в помощ на хората, хванати в капан тук. Подобно организирано и ефективно сътрудничество е безпрецедентно в съвременна Унгария. Считаме, че е изключително важно да разберем мотивите, накарали хиляди доброволци да се обединят, въпреки ужасната пропаганда на унгарското правителство.

Искаме да покажем как тези хора от всички възрасти, с различни вероизповедания и убеждения, работят заедно, за да помогнат както на лицата, търсещи убежище, така и на унгарцитев неравностойно положение.