Ръководство за оцеляване по време на авторитаризъм - епизод 11

Като придават различен смисъл на думите и непрекъснато повтарят съчинените от тях фалшиви послания, авторитарните популисти успешно изопачават обществения дебат. Бори се с тях, когато променят значението на думите, използвани от тях в публичната сфера.

Гледай новия ни епизод от поредицата Ръководство за оцеляване по време на авторитаризъм. От него ще научиш как популистите изопачават обществения дебат, след като завземат властта.