Ръководство за оцеляване по време на авторитаризъм - епизод 10

Ако ти кажат, че трябва да се бориш за спасяването на съдебната власт, може би няма да се трогнеш кой знае колко. Има много други неща, които според теб са по-важни от нея. Тя обаче играе решаваща роля, за да бъдат общества​та ни свободни и демократични.

Гледай новия ни епизод от поредицата Ръководство за оцеляване по време на авторитаризъм. От него ще научиш как управляващите налагат контрол върху независимата съдебна система, прицелвайки се най-вече във върховния съд.