​Гледай: Ще прекрати ли ЕС​ финансирането на авторитарните правителства в Европа?

ЕС дава милиарди евро на правителства, които открито пренебрегват основните му ценности. По този начин той оказва финанс​ова помощ на тези, които накърняват принципите, върху които е изграден.

Всички в Liberties твърдо смятаме, че ЕС трябва да спре да дава парите си, които всъщност принадлежат на гражданите му, на авторитарни правителства. Те нарушават основните права и подкопават устоите на демокрацията.

Миналата седмица Европейската комисия представи предложение за въвеждане на нов механизъм. Той ще й позволява да прекратява финансирането със средства от ЕС на правителствата. Комисията ще използва правомощията си, когато те се намесват в работата на съдебната система и не й позволяват да бъде независима. Това е победа за Liberties.

Факт е, че на практика правителствата са задължени да гарантират независимостта на съдилищата. Те са инстанцията, която осъществява проверките. На тях принадлежи последната дума.

Всичко, което ЕС трябва да направи, е да постави това изискване по много по-ясен и категоричен начин, отколкото го прави в момента. В този политически доклад ние излагаме идеите си доста подробно.