Журналисти, уволнени от Полското обществено радио, са върнати на работа

През декември 2016 г. журналистите Войчех Дорош и Марчин Майчровски бяха освободени от полското радио по "дисциплинарни причини". Двамата обжалваха в съда заповедите си за уволнение.

През август се проведе помирителното изслушване. Страните постигнаха споразумение, според което журналистите ще се завърнат на работа в Полското радио в края на септември.

Това е поредният случай на възстановяване на работа на журналисти, освободени по дисциплинарни причини от обществена медия, след реформата на Закона за Националния медиен съвет през 2016 г.

Подкрепа за журналистите, свалени от радиоефира

Делото започна през октомври 2016 г., когато двама журналисти от новинарските емисии на радиостанция Канал 3 бяха свалени от ефира. Група служители и външни сътрудници на радиостанцията изрази солидарност с уволнените си колеги. В знак на подкрепа, наред с други неща, те инициираха в социалните медии кампания с #kogoniesłychać ("#койзамлъкна"). Освен това те изпратиха и писмо до управителния съвет на Полското радио.

В писмото, подписано от 125 човека, се настоява за "зачитане на принципите на независимост на журналистите, както и за уважение към професията, и работната среда в Полското радио".

Уволнения

Тези действия доведоха до прекратяване на няколко трудови договора. Първият служител на радиото, уволнен след връчването на "Писмото на 125-мата", бе Павел Солтис, журналист и председател на синдиката по това време. Малко по-късно Войчех Дорош и Марчин Майчровски, членове на борда на синдиката, също бяха отстранени от работа.

Във всички горепосочени случаи Полското радио обосноваваше прекратяването на трудовите договори с твърдението, че освободените журналисти упражняват психологически натиск върху управителния съвет на радиото, използвайки "черен PR". Целта им била да "дестабилизират работата на борда, както и на цялата Корпорация", като "оказват публичен тормоз върху членовете на борда", например чрез "искания за намеса".

Тримата журналисти обжалваха заповедите за уволнение в съда по трудово правоотношение.

Процес и споразумение

На 21 август 2017 г. Районният съд на столицата Варшава проведе помирително заседание по делото, заведено от г-н Майчровски и г-н Дорош срещу Полското радио. Съдът разреши на Хелзинската фондация за човешки права да участва в процеса в качеството си на неправителствена организация.

В крайна сметка и след направените промени в борда през март 2017 г., страните сключиха споразумение. Радиото се съгласи да удовлетвори повечето искания на журналистите, посочени в исковото заявление. Най-важното е, че те бяха възстановени на работа при същите условия, при които са били наети преди уволнението. Полската Корпорация за радио се съгласи също така да изплати на г-н Майчровски и на г-н Дорош сума, равностойна на заплатите им за периода на уволнението. Освен това тя се ангажира да направи две дарения в размер на 2500 полски злоти на Асоциацията за свобода на словото.