Гледай: В Унгария възрастните хора помагат на бежанците да открият отново цел в живота си

Оказването на помощ на възрастните хора в Унгария не е само ценност, с която търсещите убежище допринасят за това обществото да стане по-добро. Така те по-лесно преодоляват травмите от миналото си.

Бежанците в Унгария помагат при полагането на грижи за възрастните хора, настанени в специализираните домове. Те доказват, че са полезни за страната, въпреки че тя почти напълно е затворила границите си за търсещите убежище.

Освен това работата е благотворна и за двете страни. Помагайки на възрастните хора, бежанците по-лесно се справят с травмите от миналото си. Тя също така им носи лично удовлетворение.

"Тази работа ми харесва", казва Радва Ал Назер. Тя е от Дамаск, Сирия, и е на 29 г. "Изисква се много търпение и винаги трябва да се отнасяш доброжелателно. Понякога ми се иска да заплача, когато видя, че съм направила някого щастлив."

Гледай и сподели този видеоклип на ВКБООН, агенцията на ООН за бежанците. Така ще помогнеш да се промени имиджа на хората, търсещи убежище, в Унгария и извън пределите й.