Гледай: Това е най-добре защитената граница на Европа

Коя според теб е границата на Европа​, която е най-здраво укрепена и най-добре защитена?

В Северна Африка, на границата на Мароко, има един испански град. Нарича се Мелиля и всъщност е част от Европа. Затова нелегалните мигранти и бежанците, търсещи убежище, трепетно чакат мига, в който ще се покатерят по оградата около него. Ако успеят да минат от другата й страна, ще могат да кандидатстват за убежище в Европа. Това е първото от много на брой препятствия. Освен това то е доста високо.

Това видео на Vox ще те заведе при най-здраво укрепената граница на Европа. Тук ще откриеш поредицата от видеоклипове на Vox за границите.