​Vote4Vales - групата на AЛДE

Групата на АЛДЕ е известна с либералните си, проевропейски позиции. Някои от членовете й обаче са критикувани заради неуважението, което проявяват към върховенството на закона и други ценности на ЕС.

Ето една по-ясна представа за групата на AЛДE, за да видиш кои са гнилите ябълки в нея.

В следващия Европейски парламент могат да се формират коалиции, които ще защитават ценностите. #Vote4Values, системата ни за анализ на данните от социологическите проучвания за изборите, ще ти разкрие всички възможни варианти.