​Виж как можеш да отнесеш случай до Съда в Страсбург

Знаеш ли, че 800 000 000 души в цяла Европа могат да се обърнат към Европейския съд по правата на човека? Съдът получава 50 000 нови молби годишно - но 90% от тях са недопустими. Виж това видео, за да избегнеш най-често срещаните грешки.

Това са най-важните критерии за допустимост на дело до базирания в Страсбург Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ):

  • Жалби могат да бъдат предявени само срещу държави, които са ратифицирали конвенцията;
  • Жалби не могат да бъдат предявени срещу отделни лица, фирми или държави, които не са членове на Съвета на Европа като например САЩ;
  • Жалбата трябва да бъде свързана с едно или повече права, които са защитени от Европейската конвенция за правата на човека, като преди да се обърнеш към ЕСПЧ, трябва да си изразходил всички възможности за справедливост, предлагани от твоето национално законодателство.

Ако искаш да научиш повече, гледай това 15-минутно видео или прегледай Практическо ръководство на критериите за допустимост.