Разрешено ли е заснемането на полицаи при изпълнение на служебните им задължения?

Ако станеш свидетел на престъпление, ще съобщиш за него, нали? Как ще постъпиш обаче, ако престъплението се извършва от полицейски служители, използващи прекомерна сила? Вероятно ще се запиташ: разрешено ли е да направя снимки или филм?
Полицейските служители са длъжни да ни защитават и да ни служат. Какво се случва обаче, когато злоупотребят с властта, която имат? Имаш ли право да ги снимаш или да направиш филм при положение, че те изпълняват служебните си задължения?

Гледай новия видеоклип, създаден от Liberties и партньорите й Международни права в Испания и Белгийската лига за човешки права. Ще научиш какво точно ти разрешава законът в този случай.

Хареса ли анимацията ни? Моля те, помисли и дари за Liberties!