Tech & Rights

Холандските кандидати за ЕП обещаха да защитават дигиталните права

В навечерието на изборите за ЕП, много кандидати обещаха да защитават дигиталните права на европейските граждани. Близо 30 холандски кандидат-депутати вече подписаха Хартата за дигитални права.

by Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

В навечерието на евро-изборите, кандидатите направиха обещания пред гражданите на съюза на WePromise.eu – страница на кампанията, посветена на дигиталните права. Двадесет и девет холандски кандидат-депутати от D66 (Демократи 66), Groenlinks (Зелена партия), SP (Партия на социалистите), PvdA (Работническа партия), PvdD (Партия в защита на животните) и Пиратската партия се подписаха под Хартата за дигиталните права.

Избраните членове на ЕП Sophie in ‘t Veld (Демократи 66), Bas Eickhout (Зелена партия), Marietje Schaake (Демократи 66), Dennis de Jong (Партия на социалистите), Anja Hazekamp (Партия в защита на животните), Kati Piri (Работническа партия), Gerben Jan Gerbrandy (Демократи 66) и Judith Sargentini (Зелена партия) са сред подписалите хартата и ще фокусират усилията си върху следните 10 точки:

  • Ще насърчавам прозрачността, достъпа до документи и гражданското участие
  • Ще подкрепям защитата на личните данни и законодателството за неприкосновеността на личния живот
  • Ще защитавам неограничения достъп до Интернет и онлайн услуги
  • Ще насърчавам актуализацията на законодателството за авторското право
  • Няма да подкрепям безразборни, неконтролирани мерки за наблюдение
  • Ще насърчавам онлайн анонимността и криптирането
  • Няма да подкрепям частно правоприлагане извън принципите на правовата държава
  • Ще подкрепям експортен контрол на технологиите за наблюдение и цензура
  • Ще защитавам принципа за диалог с всички заинтересовани страни
  • Ще насърчавам свободния софтуер (софтуер с отворен код )

Следващите пет години ще бъдат от огромно значение за гражданските ни права онлайн, тъй като се очаква Брюксел да приеме нова нормативна уредба по отношение на авторки права, киберпрестъпления, личен живот и запазване и защита на личните данни. Много международни граждански организации и активисти, подкрепящи кампанията, имат големи очаквания от холандските евродепутати и със сигурност ще им търсят отговорност ако отстъпят от обещанията си.

Следвай евродепутатите на Холандия в Twitter:

дигитални права , евродепутати , WePromise.eu , прозрачност