Tech & Rights

Ръководство за оцеляване по време на авторитаризъм - епизод 11

Като придават различен смисъл на думите и непрекъснато повтарят съчинените от тях фалшиви послания, авторитарните популисти успешно изопачават обществения дебат. Бори се с тях, когато променят значението на думите, използвани от тях в публичната сфера.

by Orsolya Reich

Гледай новия ни епизод от поредицата Ръководство за оцеляване по време на авторитаризъм. От него ще научиш как популистите изопачават обществения дебат, след като завземат властта.

авторитаризъм , Ръководство за оцеляване , Ръководство за оцеляване по време на авторитаризъм