Tech & Rights

Децата без гражданство са на ръба на закона в Полша

Нов доклад за децата без гражданство посочва какво е необходимо за по-добрата им защита в Полша. Според доклада най-важно е да се запълнят пропуските в закона и да се дефинират ключовите термини в основата на проблема.

by Małgorzata Szuleka
Howard Ignatius - Flickr/CC content

Полша е една от малкото страни в ЕС, която все още не е ратифицирала Конвенцията на ООН за статута на лицата без гражданство от 1954 г. и Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство от 1961 г. Без помощта на тези спогодби лицата без гражданство в Полша не могат да разчитат, че проблемите им ще бъдат решени.

"Невидим проблем"

"Точният брой на хората без гражданство в Полша е неизвестен, но различни статистики сочат, че вероятно в страната има между 700 и 10 000 такива лица, сред които и деца" – каза Дорота Пуджиановска, съавтор на доклада за децата без гражданство, изготвен от Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша.

Причина за неточните данни е липсата на процедура, която да определи дали едно лице, живеещо в Полша, има или няма гражданство. "От тази гледна точка липсата на гражданство е невидим проблем" - обясни Пуджиановска.

Хората без гражданство се сблъскват с много проблеми, включително и с невъзможността да получат документи за пътуване, за да напусне Полша. Освен това много лица без гражданство (сред които и деца) имат проблем с получаването на разрешително за пребиваване в Полша, защото нямат необходимите документи. Този факт също така блокира достъпа им до медицински и социални грижи.

"В Полша има много деца от ромски произход, дошли от Румъния или България, които са били изоставени в началото на 90-те години и нямат никакво гражданство" - каза Марта Счепаник, съавтор на доклада. "В изследването си ние описваме случаите на две деца (Агни и Мариша), които имат точно този проблем".

Пропуски в закона

Има пропуски в законодателството, които водят до липсата на цялостна защита на децата от липсата на гражданство по рождение. Според полските разпоредби в някои случаи детето придобива полско гражданство само поради факта, че е родено на територията на страната. Това се случва, когато родителите са неизвестни, нямат гражданство или гражданството им е неопределено.

Освен това всяко дете на неизвестни родители придобива полско гражданство, ако е намерено на територията на Полша. "Въпреки това, ако детето е на чужди граждани, които не могат да получат гражданство заради противоречие на националните разпоредби (както е например с гражданите на Куба, Шри Ланка и Сирия), детето не придобива автоматично полско гражданство с раждането си. Този пропуск трябва да бъде поправен" - заяви Пуджиановска.

Документи и дефиниции

Също така полското законодателство не съдържа дефиниция на понятието "лице без гражданство". На практика има проблем и при тълкуването на термини като "неизвестни родители". Например, ако майката е чужденка, счита се, че родителят на детето е "известен", дори когато майката изостави детето си в болницата, оставяйки след себе си само няколко лични данни, които няма как да се проверят.

Проблем има и с прилагането на разпоредбите за регистрация при раждане, които не определят изрично какви са документите, които родителите трябва да представят. "На практика става така, че липсата на документи като удостоверение за раждане на родителите може да е причина регистрацията на детето да бъде отказана" - добави Счепаник.

Докладът на ХФПЧП е изготвен като част от кампанията "Никое дете в Европа не трябва да бъде без гражданство", инициирана от Европейската мрежа на лицата без гражданство през ноември 2014 г. Докладът се основава на данни, част от които са получени от 16 областни дирекции, Министерството на вътрешните работи и Канцеларията на президента.

Пълният текст на доклада е на разположение тук.

Полша , Хелзинкска фондация за правата на човека в Полша , ХФПЧП , деца , гражданство , лица без гражданство , доклад , националност