Tech & Rights

Чешкият омбудсман се застъпи за правото на глас на чужденка

"Убеден съм, че чужденците с дългосрочно пребиваване в дадена държава трябва да имат правото да участват в политиката. По-голямата част от европейските страни, включително Чехия, все още отричат това право," каза...

by The League of Human Rights

"Убеден съм, че чужденците с дългосрочно пребиваване в дадена държава трябва да имат правото да участват в политиката. По-голямата част от европейските страни, включително Чехия, все още отричат това право," каза чешкият омбудсман Anna Šabatová. Тя смята, че участието на чужденци в политиката би насърчило диалога с мнозинството. Около 450 000 чужденци пребивават законно в Чехия, като повече от половината са постоянни жители. Чужденци от други страни на ЕС вече може да гласуват на общинските избори.

имиграция , омбудсман , интеграция , чужденци , право на глас , закони