Tech & Rights

Доклад на ООН твърди, че в Италия продължава дискриминацията на ромите

Комитетът на ООН за борба с расовата дискриминация публикува заключителните си наблюдения, основани на периодичните италиански доклади. Той изрази загрижеността си относно продължаващата дискриминация на общностите на...

by Italian Coalition for Civil Liberties and Rights

Комитетът на ООН за борба с расовата дискриминация публикува заключителните си наблюдения, основани на периодичните италиански доклади. Той изрази загрижеността си относно продължаващата дискриминация на общностите на ромите и синтите и повтарящите се практики на насилствено изселване. Те оказват отрицателно въздействие върху възможността на децата да ходят на училище. Друга констатация на доклада е, че тези общности продължават да живеят в изолирани и отдалечени лагери. Препоръчва се на Италия да спре изграждането им и да гарантира интеграцията в обществото.

роми , синти , дискриминация , Италия