Tech & Rights

Холандски закон разрешава едно дете да има четири родители

Според закона едно дете ще има повече от двама родители. "Днес, повече от всякога, наблюдаваме най-разнообразни семейства: от един родител, смесени или създадени от ЛГБТ. Държавната комисия трябва да гарантира...

by Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Според закона едно дете ще има повече от двама родители. "Днес, повече от всякога, наблюдаваме най-разнообразни семейства: от един родител, смесени или създадени от ЛГБТ. Държавната комисия трябва да гарантира интересите на децата в тези ситуации от правна гледна точка", се казва в изявление на Комисията за преоценка на родителските права. Тъй като броят на семействата с повече родители расте, тя счита, че е логично законът да позволи едно дете да има няколко родители. Максималният брой трябва да бъде четири, което означава две домакинства.


родители , Холандия , родителство , деца , смесени семейства