Tech & Rights

Холандия иска да върне обратно в училище бездомни младежи с дългове

Във Фризия и Грьонинген бездомни младежи, които искат да учат, но имат сериозни задължения, може да отложат погасяването им за определен период. В тези провинции младите хора имат право да завършат обучението си преди...

by Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
(Image: Seth Dickens)

Във Фризия и Грьонинген бездомни младежи, които искат да учат, но имат сериозни задължения, може да отложат погасяването им за определен период. В тези провинции младите хора имат право да завършат обучението си преди кредиторите отново да предявят исканията си. Това е част от проект, иницииран от Фондация за бездомните в Холандия. Организацията иска да помогне на младите хора с дългове да завършат образованието си и да изградят своето бъдеще.

дългове , училище , образование , кредитори , Холандия , бездомни младежи , млади в неравностойно положение