Tech & Rights

Холандия трябва да спре осиновяванията на деца от чужбина

Холандия трябва да прекрати практиката на осиновяване на деца от чужбина. Това е становището, което Съветът за наказателното провосъдие и защита на младежта изпрати до правителството. В него се казва, че желанието на...

by Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Холандия трябва да прекрати практиката на осиновяване на деца от чужбина. Това е становището, което Съветът за наказателното провосъдие и защита на младежта изпрати до правителството. В него се казва, че желанието на родителите да осиновяват деца от други държави и свързаните с това финансови интереси са довели до създаването на пазар, подчинен на търсенето. На карта е заложено правото на децата да живеят в своята родина, което е от първостепенно значение. На практика е почти невъзможно агенциите да проверят, дали са изчерпани всички възможности за осиновяване на детето в Родината му

родна страна , право на семеен живот , Холандия , осиновяване , права на детето , Защита на детето