Tech & Rights

Пет европейски страни са начело на класацията за зачитане на върховенството на закона

Дания, Норвегия, Финландия, Швеция и Холандия заемат 5-те места в класация на индекса за спазване върховенството на закона. Той оценява правораздаването в 113 страни на базата на различни критерии. Холандия е на първо...

by Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Дания, Норвегия, Финландия, Швеция и Холандия заемат 5-те места в класация на индекса за спазване върховенството на закона. Той оценява правораздаването в 113 страни на базата на различни критерии. Холандия е на първо място по показателя за достъп до правосъдната системата. Това означава, че тя е лишена от дискриминация, корупция, както и от политически натиск. Тазгодишното издание се основава на анкетите на 100 000 граждани от различни региони на света и информацията на местни юридически експерти. Страните, в които той е най-нисък, са Венецуела, Камбоджа, Афганистан и Египет.

Холандия , върховенство на закона , класация на индекса за спазване върховенството на закона