Tech & Rights

В съвременни форми робството се среща твърде често според холандския докладчик по въпросите на трафика на хора

По време на европейския ден за борба с трафика на хора националният докладчик на Холандия по тези въпроси Корин Детмайер направи своя годишен отчет. Тя посочи, че борбата с трафика на хора трябва да получи по-голяма...

by Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

По време на европейския ден за борба с трафика на хора националният докладчик на Холандия по тези въпроси Корин Детмайер направи своя годишен отчет. Тя посочи, че борбата с трафика на хора трябва да получи по-голяма гласност и да се насочи срещу конкретни действия и извършители. В момента робството е широко разпространено, но в нови форми. Детмайер е установила, че хора в непосредствен контакт с жертви, често не могат да преценят, че става въпрос за трафик, тъй като не виждат да са подложени на страдания. "Това е същността на експлоатацията, която е явно нарушение на човешките права."


експлоатация , Холандия , сексуално насилие , трафик на хора , Детмайер